Film 37. Emotionellt och socialt stöd – så gör du

Reflektionsfrågor

I filmen behandlas förmågor som att förstå när man ska vänta på sin tur att prata, förstå skämt och ironi samt saker som kan upplevas som stressande för den nyanställde och kanske även för kollegorna.

  • Hur är det på din arbetsplats? Har ni en jargong som kan vara svår att förstå?
  • Vad kan ni i så fall göra för att försöka underlätta för den nyanställde så att hen känner sig bekväm, välkommen och inkluderad?