Film 38. Hjälpmedel – bra att veta

För personer som är i behov av särskilt stöd, kan vissa arbetsuppgifter vara svåra eller omöjliga att klara av utan anpassning och hjälpmedel. Ta kontakt med Arbetsförmedlingen för hjälp och råd. Målet bör vara att alla på arbetsplatsen ska kunna arbeta utifrån sina möjligheter och med hjälpmedel kunna prestera på lika villkor.

Hjälpmedel – bra att veta

Länkar till fördjupad information om stöd finner du här.

REFLEKTIONSFRÅGOR

  • Kommer de personer som du ska handleda att behöva speciella hjälpmedel?