Film 33. Samtalstips – öppna frågor och feedback

Öppna frågor och feedback

Öppna frågor är ett sätt att få i gång ett samtal. Det är frågor som den andra inte bara kan svara ja eller nej på. Frågor som hur, var, när och varför ger den anställda möjligheten att med egna ord beskriva känslor och situationer.
Att ge feedback är svårt. Feedback kan vara både positiv och negativ. Negativ feedback ska vara efterfrågad och överenskommen. Kom därför överens om detta redan vid introduktionen. Negativ feedback bör ses som avstamp för förbättring och ska alltid ges i enrum. Positiv feedback kan däremot gärna ges öppet inför andra. Genom positiv feedback mäter ni framsteg och växer tillsammans.

Samtalstips – öppna frågor och feedback

Ändra ett beteende genom feedback – mall för upplägg finner du här.

Reflektionsfrågor

Om man är rädd för att låta elak och såra den man ska ge negativ feedback, kan det hända att man ”lindar in kritiken” så mycket att inte budskapet går fram.

  • Hur kan du ge negativ feedback på ett tydligt och konkret sätt?