IF Metall – Varför YA?

Det här är en del av en intervjuserie med arbetsmarknadens parter om utmaningar gällande kompetensförsörjning i branscherna och hur YA kan vara en av lösningarna.

IF Metall

I den här intervjun besvaras frågorna av Arturo Vasquez, Ombudsman på IF Metall.

Vilka är de största utmaningarna i er bransch vad gäller kompetensförsörjning?

Den största utmaningen är att hjälpa företagen att hitta sätt att arbeta med sin egen kompetensförsörjning. För vissa handlar det om att börja tänka långsiktigt kring denna fråga medan det för andra är konkret stöd som behövs. Till exempel planering av lärande och introduktion på arbetsplatsen. Målet är att företagen själva ska se värdet i att investera i de anställda och hitta vägar för att utbilda sin personal utifrån företagens behov.

Varför tecknade ni yrkesintroduktionsavtal?

Avtalen tecknades under en period när ungdomsarbetslösheten var hög. Nu omfattas även nyanlända och långtidsarbetslösa. Tillsammans med arbetsgivarorganisationerna såg vi att YA kunde vara ett sätt att långsiktigt arbeta med kompetensförsörjning.

Dels finns ett stort kompetensbehov inom branschen men det finns också grupper som fastnar i arbetslöshet och som aldrig riktigt kommer in på arbetsmarknaden. Vi såg att yrkesintroduktionsanställningar kan vara ett sätt för företagen att arbeta med sin egen kompetensförsörjning men också en möjlighet för personer att få sin första anställning och på ett kvalitetssäkrat sätt introduceras i arbetslivet.

Hur kan yrkesintroduktionsanställningar användas och vara ett verktyg för att möta branschens utmaningar?

Det behöver finnas snabba och effektiva vägar för personer att komma in i arbetslivet. Genom att kartlägga vad personen har för kompetens kan yrkesintroduktionsanställning användas för att lära upp det som saknas. Det blir ett snabbare sätt att komplettera kunskaper och få fram personal som har den kompetens som krävs på arbetsplatsen.

Men det behövs stödstrukturer för lärandet. Många företag inom industrin är små och medelstora företag. De har inte alltid HR-avdelningar eller personal avsatt för att arbeta med personalfrågor. Ett kontinuerligt arbete med sådana strukturer är en förutsättning för företagen.

Vilka yrkesroller omfattas av yrkesintroduktionsavtal?

Det är väldigt många. Det beror på vilket avtal personen anställs inom. Vi har avtal inom områden som glas-, sten-, tvätt- och gruvindustri. Exempel på några yrkesgrupper är CNC-operatörer, mekaniker och plåtslagare.

Har ni planerat att använda YA i samband med validering?

Ja, absolut. Valideringsverktygen kan användas innan en yrkesintroduktionsanställning för att kartlägga vad en person behöver lära sig för att bli anställningsbar. Efter en yrkesintroduktionsanställning kan sedan personen valideras mot ett yrkesbevis. Ett konkret exempel på hur vi kombinerar validering och yrkesintroduktionsanställningar är Projekt Ung Verkstad.

Läs mer:

Yrkesintroduktionsavtal: Byggnadsämnesförbundet

Yrkesintroduktionsavtal: IKEM

Yrkesintroduktionsavtal: Gruvindustrin

Yrkesintroduktionsavtal: Stål och metall

Yrkesintroduktionsavtal: Svetsmekaniska industrin

Yrkesintroduktionsavtal: TEKO

Yrkesintroduktionsavtal: Teknikföretagen

Valideringsmodell Industriteknikbas

Valideringsmodell Processteknik

Validering och upplärning av gjuterioperatörer

Utbildningspaket och kompetensprofiler för CNC-operatörer

Valideringsmodell för underhållspersonal inom industrin

 

Yrkesintroduktionsavtal: IF Metall

Byggnadsämnesindustrin (BÄF)

 • Avtalspart BÄF
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställning 6-12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader dock utan ekonomiskt stöd

 

IKEM

 • Avtalspart IKEM
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställning 6-12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader dock utan ekonomiskt stöd

 

Gruvindustrin, Stål och metall, SVEMEK

 • Avtalspart Industriarbetsgivarna
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställning 6-12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader dock utan ekonomiskt stöd

 

TEKO

 • Avtalspart TEKO
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställning 6-12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader dock utan ekonomiskt stöd

 

Teknikavtalet

 • Avtalspart Teknikföretagen
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställning 6-12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader dock utan ekonomiskt stöd