IKEM & IF Metall beviljas statsbidrag för 2018

Valideringsmodell för processteknik

Behovet av tydlighet avseende kompetens för anställningsbarhet inom processindustrin är stor. Branschen ska därför vidareutveckla valideringsmodellen processteknik med delbranschspecifika moduler. Man kommer att identifiera ytterligare processoperatörskompetenser i syfte att öka mobiliteten mellan fler branscher. Detta kommer i sin tur att ge bättre förutsättningar för yrkesintroduktionsanställningar, för kompetensutveckling av befintlig personal och inom ramen för snabbspår, och för omställning. Inom ramen för projektet kommer man dessutom att utveckla användarvänligheten i verktyget och att arrangera erfarenhetsutbyten mellan modellens intressenter för att förankra och bredda den.