IKEM – varför YA?

Det här är en del av en intervjuserie med arbetsmarknadens parter om utmaningar gällande kompetensförsörjning i branscherna och hur YA kan vara en av lösningarna.

IKEM

I den här intervjun besvaras frågorna av Greta Hjortzberg som är kompetensförsörjningsansvarig på IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

Vilka är de största utmaningarna i kemiindustrin, det vill säga läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummibranscherna vad gäller kompetensförsörjning?

Redan nu är det är en stor brist på process­operatörer och om fem år kommer vi ha brist på ingenjörer inom kemiföretag läkemedel, kemiska fabriker, oljeraffinaderier, plastindustrin och livs. Det är för få elever som går ut industriprogrammet med utgång processteknik för att täcka rekryteringsbehovet. Många utlandsägda företag, har valt att lägga produktionen i Sverige. Om industrin inte kan hitta personal finns risk att ägarna flyttar produktionen utomlands. Det blir också svårt att locka utländska investerare om det inte finns kompetent personal.

Varför öppnade ni upp yrkesintroduktionsavtalet?

Industrin behöver använda alla möjligheter som finns för att kunna få in fler yrkeskunniga personer. Elever som har gått industri­programmet med andra utgångar än processteknik, skulle kunna läras upp att bli processoperatörer med 12 månaders YA-anställning.

Det är viktigt att synliggöra vägar till anställning för nyanlända. Till exempel Introduktionsprogram – språkundervisning – Yrkesvux – YA-anställningar – tillsvidareanställning. På så sätt kan man skapa flexibla vägar beroende på vad individen har med sig. Validering tillsammans med andra bedömningsunderlag kan vara en väg att bedöma vilka utbildningsinsatser som behövs. I samband med YA-anställningar kan individuella utbildnings­planer tas fram. Det kan vara lärande på arbetsplatsen, genom yrkesvux eller Sfi. Kan man dessutom hitta en bra ”översättning” mellan målen i branschvalideringarna och innehållet i vuxenutbildningarna skulle mycket vara vunnet.

Vilka yrkesroller omfattas av yrkesintroduktionsavtal?

De vanligaste förekommande yrkena inom YA är processoperatörer, processövervakare, processtekniker, underhållstekniker, maskinoperatörer och maskinreparatörer.

Har ni planerat att använda YA i samband med validering?

Validering är ett verktyg för strategisk kompetensförsörjning och utbildningsinsatser. Om arbetsgivaren använder sig av kartläggning innan en YA-anställning och validering efter en YA-anställning får företaget ett effektivt verktyg. Individen får ett säkrare sätt att få ”rätt” kompetens för den framtida yrkesrollen. Arbetsgivaren får en mer resurseffektiv ingång till en YA-anställning när hen vet vilka utbildningsinsatser som behövs. Validering kan göra YA-anställningen mer träffsäker och mer flexibel. Man kan komma ganska långt under en YA-anställning om man gör rätt saker. Man kan lättare anpassa lärandet till de behov man har i verksamheten. Vilket i sin tur gör det intressantare även för individen.

Läs mer:

Validering inom industrin (industriteknikbas)

Pågående valideringsprojekt IKEM och IF Metall (valideringsmodellen processteknik)

IKEM:s yrkesintroduktionsavtal

Yrkesintroduktionsavtal: IKEM

  • Avtalspart IF Metall
  • För ungdomar, nyanlända, långtidsarbetslösa
  • Inga förkunskapskrav
  • Lokalt avtal krävs
  • Anställning 6-12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader dock utan ekonomiskt stöd