Industriarbetsgivarna och IF Metall beviljas statsbidrag för 2018

Industriarbetsgivarna och IF Metall har beviljats statsbidrag för två projekt. Det ena syftar till att utveckla en valideringsmodell för svetsare. Det andra projektet syftar till att ta fram en utbildningsmodell för låssmeder.

Validering för svetsare

En person kan utbildas till svetsare antingen via en utbildare eller via reglerat lärande på en arbetsplats. Branschen behöver kvalitetssäkra utbildningarna och tydliggöra vad som krävs för att uppnå en viss kunskapsnivå – kompetensprofil. Det befintliga valideringssystemet behöver moderniseras både i form av innehåll och format. Målet är att utveckla en flexibel modulbaserad valideringsmodell som ska implementeras i samma plattform som Industriteknik Bas, Automation Bas och Underhåll Bas. Valideringsmodellen kommer att erbjudas genom en webbaserad lärplattform och marknadsföras aktivt genom branschorganisationen Svetskommissionens kanaler.

Genom att varje delmoment i valideringssystemet får en direkt koppling till relevant utbildningsmodul kommer de svetsande företagen som satsar på yrkesintroduktionsanställningar uppleva det enkelt att planera utbildningsmomenten i lärandeplanen. Det kommer också kunna ge den arbetssökande en tydlig bild av vad lärandedelen ska bestå av, vilket bedöms öka motivationen att söka en yrkesintroduktionsanställning.

Utbildning av låssmeder

Inom Lås- och säkerhetsleverantörernas bransch råder stor personalbrist. För att kunna använda yrkesintroduktionsanställning som rekryteringsmodell behövs utvecklade utbildningsmodeller.

Målet med projektet är att ta fram strukturer för en kursutformad utbildningsmodell för lärande på arbetsplatsen inom ramen för en yrkesintroduktionsanställning. Dessutom ska handledaruppdraget tydliggöras och den befintliga handledarutbildningen utvecklas. Stöddokumentation för arbetsgivarna kommer att tas fram som tydliggör processen som leder till att man kan anställa på en yrkesintroduktionsanställning.