Jobbgaranti för nyutbildade undersköterskor i Värmland

14 av 16 kommuner samt Landstinget i Värmland har undertecknat en avsiktsförklaring om att erbjuda jobbgaranti genom Yrkesintroduktionsanställning (YA). Garantin erbjuds från och med juni 2017 till personer under 25 år med diplom från Vård- och omsorgscollege. Genom det gemensamma åtagandet vill arbetsgivarna visa ungdomar som står inför gymnasieval att det finns en mycket god arbetsmarknad efter Vård- och omsorgsprogrammet.

Med anledning av detta anordnade arbetsutskottet för Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg ett informationsmöte i Karlstad den 26 januari. 30 personer deltog, bland annat verksamhetschefer, personalchefer, socialchefer, fackliga representanter och representanter från Arbetsförmedlingen. arbetsförmedlare.

YA-sekretariatet informerade om anställningsformen och visade material från YA-delegationens handledarutbildning och språkstödet för arbetsplatser som tar emot nyanlända.

Jenny Höög, projektledare Kompetensplattform Värmland, såg till att deltagarna fick information om vad de bör tänka på när de ska teckna sina lokala avtal, vad arbetsgivare behöver tänka på och hur utbildningsinsatser kopplade till YA-anställningen kan planeras. Vidare lämnades information om det ekonomiska stödet som kan sökas från Arbetsförmedlingen och samarbetet kring jobbgarantin i Värmland.

Verksamhetsföreträdare från Arvika och Karlstad som redan har anställt på YA-avtalen berättade att de ser en stor vinst med att ungdomar anställs på YA jämfört med timvikarier. Det är roligt att se hur ungdomarna växer och de får en lugnare och mjukare start. Ett tips var att anställa minst 3 ungdomar. Det tar tid att planera och genomföra ett upplägg för lärande och det känns mer lönsamt att lägga ner tiden om det är fler som får dra nytta av planeringen. Av den anledningen funderar de på att inte sprida ut ungdomarna på alla kommunerna utan att samla dem på några kommuner till att börja med.

Ett annat tips var att starta den 1 september. Om ungdomarna anställs på våren kommer semestern relativt snabbt inpå och det kan då bli svårare att få till utbildningsinsatser. Planeringen av utbildningarna tar tid men det är väldigt roligt och givande. Fördelen med samverkan är att de som anställer på yrkesintroduktionsavtalet för första gången inte behöver uppfinna hjulet, utan kan dra lärdom av de erfarenheter som finns. Satsningen kan ge stora fördelar då kommunerna kan samarbeta kring utbildningsinsatserna och dela värdefulla erfarenheter med varandra.