KFS – Varför YA?

Det här är en del av en intervjuserie med arbetsmarknadens parter om utmaningar gällande kompetensförsörjning i branscherna och hur YA kan vara en av lösningarna.

KFS

I den här intervjun besvaras frågorna av Anna Steen som är förhandlingschef på KFS, Kommunala företagens samorganisation.

Vilka är de största utmaningarna i er bransch vad gäller kompetensförsörjning?
Ofta uppkommer arbetskraftsbehov väldigt plötsligt och då finns det en önskan hos företagen att det ska gå fort att tillsätta samma kompetens. Den största utmaningen är därför att etablera ett långsiktigt tänk kring kompetensförsörjning. Hur företagen kan skapa sin egen kompetens men också vilka som kan rekryteras för att tillgodose behoven.

Varför tecknade ni yrkesintroduktionsavtal?
Effekten vi vill åt med dessa avtal är samma princip som KFS står för, alltså affärsmässig samhällsnytta. Att anställa på yrkesintroduktionsavtal är en möjlighet för företag att skapa den kompetens de behöver samtidigt som de gör samhällsnytta genom att anställa personer som står längre ifrån arbetsmarknaden.

Hur kan yrkesintroduktionsanställningar användas och vara ett verktyg för att möta branschens utmaningar?
Genom YA ser arbetsgivaren möjligheten att rekrytera utanför den vanliga rekryteringsbasen. En bredare rekryteringsbas, helt enkelt. Avtalen främjar anställning av ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa. Vi har dessutom tagit fram verktygen som kan vara användbara vid dessa anställningar, så som en för oss anpassad handledarutbildning för att stötta anställningsformen.

Vilka yrkesgrupper omfattas av yrkesintroduktionsavtal?
Vi har avtal inom vård och omsorg samt inom energi och VA. Inom energi kan samtliga yrken omfattas, allt från mindre kvalificerade yrken till ingenjörsyrken.

Har ni planerat att använda YA i samband med validering?
Arbete med validering inleds först nu så i dagsläget används inte YA i samband med validering.

 

Läs mer:

KFS:s yrkesintroduktionsavtal: Energi (Kommunal)

KFS:s yrkesintroduktionsavtal: Energi (Seko)

KFS:s yrkesintroduktionsavtal: Vård och omsorg

KFS:s yrkesintroduktionsavtal: Vatten och avlopp

 

Yrkesintroduktionsavtal: KFS

Energi, Kommunal

 • Avtalspart Kommunal
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställningstid 6-12 månader

 

Energi, Seko

 • Avtalspart Seko
 • För ungdomar, nyanlända, långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställningstid 6-12 månader

 

Vatten och avlopp

 • Avtalspart Kommunal
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställningstid 6-12 månader

 

Vård och omsorg

 • Avtalspart Kommunal
 • För ungdomar
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställningstid 6-12 månader