Kommunal – Varför YA?

Det här är en del av en intervjuserie med arbetsmarknadens parter om utmaningar gällande kompetensförsörjning i branscherna och hur YA kan vara en av lösningarna.

Kommunal

I den här intervjun besvaras frågorna av Ann Gerogsson, ombudsman på Kommunal.

Vilka är de största utmaningarna i er bransch vad gäller kompetensförsörjning?
Den största utmaningen är att inspirera människor till att arbeta inom våra yrken. Framförallt när det gäller att väcka intresse hos ungdomar. Vi behöver bli bättre på att beskriva vad de olika yrkena innebär och vilka utvecklingsmöjligheter som finns i arbetslivet.

Varför tecknade ni/öppnade ni upp yrkesintroduktionsavtal?
Det finns stora rekryteringsbehov inom branschen.  Att anställa någon på yrkesintroduktionsavtal är ett sätt att öppna upp för personer som kanske inte är helt fullärda. Genom att kombinera arbete och lärande kan personerna utvecklas till självständiga medarbetare. Anställningsformen är en bra introduktion till arbetslivet.

Hur kan yrkesintroduktionsavtal användas och vara ett verktyg för att möta era utmaningar?
Med en yrkesintroduktionsanställning får personerna som anställs möjlighet att prova på hur det är att vara verksamma inom ett visst yrke. De får också en större inblick i branschen och det kan såklart bidra till att de blir intresserade av att fortsätta inom yrket.

Anställningsformen är också ett sätt att garantera att en ny medarbetare introduceras på ett ordnat sätt med tydliga lärandestrukturer i form av handledning och lärandeplan. Det blir både en garanti att personen utvecklas i sin yrkesroll och en garanti att arbetsplatsen får den kompetens som behövs.

Vilka yrkesroller omfattas av yrkesintroduktionsavtal?
Det är väldigt olika beroende på avtal. Kommunal har avtal med både SKL (Sveriges kommuner och landsting), SLA (Skogs- och lantarbetsgivarförbundet), Fastigo och KFS (område energi, vård och omsorg samt vatten och avlopp).

För att få anställa på yrkesintroduktionsavtal krävs ett lokalt avtal och det är i dessa avtal som exakta yrkesgrupper kan definieras då behoven kan se väldigt olika ut i olika delar av landet.

Har ni planerat att använda YA i samband med validering?
I branschen kan man validera mot antingen ett yrkesbevis eller ett yrkesprogram, som exempelvis vård- och omsorgsprogrammet. Att använda validering i samband med YA är fullt möjligt. Många som anställs på yrkesintroduktionsavtal har sällan tidigare erfarenhet från branschen. Då kan det vara positivt att validera. Dels för att se vad som lärts in men också för att personen ska få en plattform att utgå ifrån i arbetslivet.

Läs mer:

Kommunals yrkesintroduktionsavtal: BAL

Kommunals yrkesintroduktionsavtal: BUI

Kommunals yrkesintroduktionsavtal: Vård och omsorg, KFS

Kommunals yrkesintroduktionsavtal: Fastighet, Fastigo

Kommunals yrkesintroduktionsavtal: Trädgårdsanläggning, SLA

Yrkesintroduktionsavtal: Kommunal

BAL

 • Avtalspart SKL Pacta
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställningstid 6-12 månader

 

BUI

 • Avtalspart SKL Pacta
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Förkunskapskrav fullföljd vård- och omsorgsutbildning
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställningstid 6-12 månader

 

Vård och omsorg, KFS

 • Avtalspart KFS
 • För ungdomar
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställningstid 6-12 månader

 

Fastighet

 • Avtalspart Fastigo
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställningstid 6-12 månader

 

Trädgårdsanläggning

 • Avtalspart SLA
 • För ungdomar
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställningstid 6-12 månader