Kompetensmatris för specialsnickare

Trä- och Möbelföretagen (TMF) har tillsammans med GS Facket tagit fram en kompetensmatris för specialsnickare. Den är avstämd med företag som har behov av denna kompetens. Företagens uppfattningar och synpunkter har stegvis arbetats in i materialet. Företagsmedverkan har skett med såväl ledningspersonal som yrkesarbetare. Utifrån detta arbete har valideringsfrågor tagits fram och lagts in i den it-lösning branschen har använt sedan tidigare. Modellen är delvis testad men kommer behövas testas ytterligare innan modellen kan användas skarpt. Kompetensmatriserna är tillgängliga via TMF och GS. En förenklad form kommer att publiceras på webbsidorna och på Svensk Industrivaliderings webbplats. Genom ackrediterade testcenter i form av gymnasieskolor, utbildningsföretag och andra utbildningsaktörer görs valideringarna tillgängliga för studerande, anställda och personer i omställning.