Kompetensprofiler för yrkesroller inom handeln

Handelsrådet har beviljats statsbidrag för 2018 för att beskriva kvalifikationer för yrkesroller inom handeln och nivåplacera dessa i SeQF.             

Syfte

Handeln är under omvandling och det medför att flera av de jobb som idag finns i branschen inom en inte alltför avlägsen framtid, helt eller delvis, kommer att ha automatiserats. Denna förändring kommer ställa nya krav på företagen och dess anställda. Såväl organisationer som individer kommer behöva utvecklas för att kunna ta tillvara nya möjligheter och möta framtida utmaningar. Med yrkeskartan som utgångspunkt har Handelsrådets yrkes- och kompetensutskott inlett arbetet med att skapa en gemensam referensram för handelns kompetensförsörjning.
I det här projektet kommer ett par av de yrkesroller som finns upptagna på yrkeskartan (www.yrkeskartan.se) beskrivas i enlighet med kraven för nivåplacering i SeQF-ramverket. På detta sätt skapas ett ramverk för utbildningsanordnare som arrangerar handelsutbildningar och en grund för ett kompetenslyft för handeln. I slutet av projekttiden lämnas de första ansökningarna om certifiering av SeQF-kvalifikationer in till Myndigheten för Yrkeshögskolan. Målet är att dessa ska kunna godkännas under första halvåret 2019.

Mervärde

Målet är att certifiering av SeQF-kvalifikationer ska bidra till att tydliggöra den kompetens som krävs för handelns yrken och att kvalifikationerna ska kunna ligga till grund för utveckling av ett likvärdigt och kvalitativt lärande på arbetsplatser och i utbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolenivå.
Förhoppningen är att projektresultaten ska bidra till att utveckling av SeQF-kvalifikationer för fler yrken efterfrågas inom handeln och att dessa kan lägga grunden för ett kompetenslyft för handeln.

Utvärdering

Utvärdering sker genom att kvalifikationerna löpande stäms av med arbetsgivare och utbildningsanordnare i de projekt som Handelsrådet driver i samverkan med handelsbranschen.

Tillgänglighet

De SeQF-kvalifikationer som certifieras kommer att finnas tillgängliga för företag, anställda, utbildningsanordnare och andra organisationer på Handelsrådets webbplats.