Ljungby kommun utbildar undersköterskor med YA

Mikael Johansson, Personal- och kvalitetsstrateg i Ljungby kommun, och Alexandra Björk, YA-anställd i Ljungby kommun berättar.

Mikael, hur fick du reda på möjligheten att anställa på BAL-avtalet?

– Jag läste om det i ett nyhetsbrev från SKL. Det här var 2013, alltså innan regeringen beslutade om lönestödet. Ljungby kommun ansåg att det var en kompetensförsörjningsåtgärd värd att prova, eftersom kommunen har brist på undersköterskor. Att det senare tillkom ett lönestöd gjorde det ännu mera attraktivt. Nu fick vi möjlighet att anställa ungdomar som var intresserade och dugliga men saknade utbildningen som behövdes för att vi skulle kunna anställa dem som undersköterskor.

– Tack vare ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen gick det bra att rekrytera. Av 70 sökande valde vi ut 20 motiverade ungdomar. Under 12 månader har de nu arbetat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. De YA-anställda har fungerat som förhöjd grundbemanning på sina avdelningar. Därigenom har de kunnat täcka upp korttidsfrånvaro för arbetskamrater när dessa behövt vara lediga eller varit kortvarigt sjuka.

Hur tänkte ni kring lärandet och hur går det till rent praktiskt?

– År ett har de YA-anställda skolförlagd utbildning varje måndag, vilket ger totalt 400 gymnasiepoäng (”Vård och omsorgsarbete 1”, ”Etik och människans livsvillkor” och ”Hälsopedagogik”). Till detta kommer handledning, enskilt och i grupp. Dessutom får ungdomarna, enligt det lokala avtalet, arbetslivsutbildning (Arbetsrätt, arbetsmiljö, säkerhet och samverkan) en gång i kvartalet. Denna utbildning ges av Ljungby kommun och Kommunal tillsammans.

För att ge ungdomarna möjlighet att bli examinerade undersköterskor har man i Ljungby förhandlat fram ett nytt lokalt kollektivavtal. Det möjliggör en fortsatt YA-anställning för de 13 ungdomar som slutfört utbildningen under det första året. Enligt avtalet som är förhandlat centralt med Kommunal kan YA-anställningen förlängas sex månader i taget så länge man klarar av att få godkänt på 250 gymnasiepoäng under sexmånadersperioden. Utbildningstakten är lite snabbare och det beror på att de tagit bort de fasta handledartiderna samt att ungdomarna själva ville höja tempot i utbildningen. Om studieplanen fungerar kommer den första kullen att vara klara med sin utbildning i maj-juni 2016. När undersköterskekompetens uppnåtts, enligt VOC, har ungdomarna en garanterad tillsvidareanställning inom kommunen. Det ska dock tilläggas att stödet från Arbetsförmedlingen bara betalas ut för det första året. Ljungby kommun anser ändå att det lönar sig att låta ungdomarna studera färdigt så de kan tillsvidareanställas.

ljungby-kommun-2
Mikael, personal- och kvalitetsstrateg och Alexandra, YA-anställd

 

Hur förberedde ni personalen på att ni anställde 20 ungdomar på YA?

– I första början underskattade vi svårigheten med att få ut information om YA-anställningarna till personal som inte var direkt berörd. Det var en miss eftersom viss personal blev negativa och menade att lönerna inte var avtalsenliga. Det berodde på att vi inte hade informerat tillräckligt om upplägget med lärandedelen. Nu har facken också informerat sina medlemmar vilket har bidragit till att i dag är kollegorna positiva till BAL-avtalet och ser fördelarna med anställningsformen.

Hur ser ni på framtiden, tänker ni använda YA igen?

– Ljungby kommun har anställt 16 nya ungdomar på BAL-avtalet under 2015. De följer samma upplägg som den första kullen förutom att utbildningen bedrivs hos en privat utbildningsaktör som är inkvarterad hos en yrkeshögskola. De YA-anställda som går andra året går också där nu. Ungdomarna upplever att såväl lärare, övriga elever och själva lokalen gör att de känner sig som de går en utbildning på en högre nivå än när de gick på kommunens gymnasieskola.

Alexandra, hur fick du reda på att det fanns yrkesintroduktionsanställningar?

– Jag var arbetslös och såg annonsen på Arbetsförmedlingen. Jag gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet men hade sommarjobbat inom vården och ville hellre jobba inom vården. Därför gick jag på ett informationsmöte om yrkesintroduktionsanställningar, sökte tjänsten och fick komma på intervju.

Alexandra fick anställning på ett korttidsboende. Hon har mycket kontakt med sköterskor, anhöriga, sjukgymnaster. Det är omväxlande och nya omsorgstagare kommer in hela tiden.

ljungby-kommun-1
Alexandra, YA-anställd

 

Hur går handledningen på arbetsplatsen till?

– Jag har en egen handledare på arbetsplatsen som jag träffar två timmar varje vecka och pratar om vad som hänt sen sist. De två första veckorna gick vi bredvid varandra hela dagarna. Nu får jag löpande stöd av den övriga personalen. Handledning sker i princip kontinuerligt kan man säga.

– I skolan får vi ”fall” som kan kopplas till arbetet. Vid handledningstillfällena kan jag ställa frågor om det är något jag undrar över och min handledare ger mig råd om det behövs. Annars går jag ofta tillsammans med henne i arbetet, men även andra arbetskamrater ger handledning under tiden.

– Varannan månad har vi grupphandledning. Då träffas alla YA-anställda i min kull tillsammans med handledarna och Mikael. Då går vi igenom olika saker som till exempel de regler och riktlinjer som gäller vid till exempel dödsfall.

Vad är fördelarna med att komma in på arbetsplatsen på det här sättet?

– YA blev som jag hade tänkt mig. Det fungerar väldigt bra med skolförlagt en dag i veckan, eftersom klassen har blivit som en grupp. Vi har haft bra utbyte av varandra och det har blivit en bra gruppkänsla. Jag visste från början att jag inte skulle bli helt behörig efter YA-året men tyckte ändå att det var ett bra upplägg och bra att få arbetlivserfarenhet. Det andra YA-året som nu har kommit tycker jag är jättebra.

Alexandra tycker att yrkesintroduktionsanställningar är ett jättebra sätt att få in folk till vården. Genom YA har hon fått erfarenhet, lärt känna folk och fått ett nätverk som är bra inför det kommande arbetslivet.

 

YA-delegationen, 4/9 2015