Mathildas väg till tillsvidareanställd i Ludvika kommun

Mathilda Wreime är 22 år och numera tillsvidareanställd i Ludvika kommun efter en yrkesintroduktionsanställning.

Mathilda fick information om yrkesintroduktionsavtalet BUI när hon gick på gymnasiet och tyckte det lät intressant. Efter gymnasiet var hon föräldraledig med sitt andra barn. Efter det tog hon kontakt med Susan Ludvigsson, som är ansvarig för personalförsörjningen inom vård- och omsorgsförvaltningen i Ludvika. Mathilda berättade att hon ville jobba inom psykiatrin och frågade om hon kunde bli anställd på BUI-avtalet. Då det lokala avtalet kräver att YA-anställningen ska påbörjas inom ett år efter examen var det på håret att det hanns med. Men personalen på kommunen och Arbetsförmedlingen hjälptes åt att få alla papper klara i tid.

Mathilda tycker att BUI är ett bra sätt att komma in i arbetslivet. Hon tycker anställnings­formen känns som ett ”säkert kort” att satsa på eftersom kommunen garanterar en tillsvidaretjänst om allt fungerar bra. Med en tillsvidaretjänst känns det tryggare för att man kan till exempel få ett banklån. Mathilda upplever att hon har utvecklats mycket under året och är glad att hon nu är tillsvidareanställd. Hon trivs väldigt bra, både med arbetsuppgifterna och med arbetskamraterna.

Under BUI-året jobbade hon 75 % och pluggade 25 %. Ibland var hon schemalagd hela dagar men oftast halva dagar. Tjänsten krävde körkort och Mathilda fick möjlighet att använda delar av ”utbildningstiden” för körkortsutbildningen. Visserligen fick hon bekosta det själv men det hade varit svårt att hinna med att ta körkort utöver en heltids YA-anställning och två små barn hemma.

Mathilda placering är på ett särskilt boende för personer med långvarig psykisk ohälsa. Boendet består av 6 lägenheter och de som bor där är fria att komma och gå som de vill.

Boendet öppnade 2004 och flera av de boende har bott där sedan start. De sköter städning och tvätt själva med hjälp av personalen. Personalen lagar maten och alla äter tillsammans.  På boendet finns personal dygnet runt.

Rose-Marie var handledare till Mathilda under BUI-året. Rose-Marie hade gått en handledarutbildning på tre dagar och ville gärna använda sina kunskaper som handledare. Rose-Marie tog fram litteratur och teoretiskt utbildningsmaterial till Mathilda. Hon kopplade materialet till olika uppgifter som Mathilda fick i uppgift att lösa. Mathilda tycker det har fungerat bra att plugga in teorin på egen hand och hon tycker att hon haft nytta av det i bemötandet av brukarna. Rose-Marie tycker Mathilda har varit lätt att handleda eftersom hon är så intresserad och aktiv. Men hon önskar att de hade varit schemalagda tillsammans. Även om det fungerade att kommunicera och ge feedback på utbildningsinslagen skriftligt, hade hon gärna sett att det funnits tid att sitta ner och gå in mer på djupet i uppgifterna. Eftersom det är ett litet boende har Mathilda ändå alltid kunnat få hjälp av övriga kollegor, så hon är nöjd med sin utbildning. Någon gång i framtiden vill Mathilda vidareutbilda sig till barnsjuksköterska och jobba med för tidigt födda barn.

 

YA-delegationen, 21 juni 2017

BUI

BUI är benämningen på en yrkesintroduktionsanställning som kräver en slutförd vård- och omsorgsutbildning.