Nyanländ i Axfood

YA-delegationen träffar Marie Svaton, kommunikationsansvarig hr och projektledare för satsningen Nyanländ i Axfood, pilotprojektet med nio nyanlända på yrkesintroduktionsanställning.          

Hur började det hela?

Axfood har sedan många år arbetat aktivt och brett för att öka mångfalden inom koncernen. Mångfaldsarbetet är ett viktigt och långsiktigt arbete som handlar om att koncernen ska spegla samhället. Ett av målen är därför att 20 % av koncernens ledare ska ha internationell bakgrund år 2020.

För tre år sedan började diskussionerna om att ta ett ännu större samhällsansvar. Av det följde långa samtal med Arbetsförmedlingen om lämpliga åtgärder, men det fanns ingen form som riktigt passade. Det var först när Axfoods HR-chef Louise Ring och Lennart Grönberg Utbildningspolitisk ombudsman vid Handelsanställdas förbund möttes, som tankarna föddes om att genomföra en satsning med yrkesintroduktionsanställning för nyanlända.

Genom projektet Ung i Axfood hade vi sedan tidigare arbetat med yrkesintroduktionsanställningar berättar Marie. Då var målgruppen visserligen ungdomar som gått Handelsprogrammet på gymnasiet, men genom den satsningen fanns ett koncept som också kunde användas för den nya målgruppen.

I somras tecknade Svensk Handel och Handelsanställdas förbund slutligen ett pilotavtal som gav Axfood möjlighet att anställda 10 nyanlända på yrkesintroduktion avtal. Rekryteringsprocessen kunde starta och i januari i år påbörjade 9 personer sin anställning som butiksmedarbetare. Marie konstaterar att resan har varit lång men nödvändig.

Berätta om rekryteringsprocessen, hur har den gått till?

Vi har arbetat på samma sätt som vi gör under alla våra rekryteringar. Den enda skillnaden är att vi har gjort ett urval när det gäller målgruppen. Arbetsförmedlingen har varit till stor hjälp både när det gäller att hitta målgruppen, men även under själva rekryteringsprocessen.

Först genomförde Arbetsförmedlingen en informationsträff för nyanlända med erfarenhet eller intresse för handelsbranschen. Alla intresserade fick sedan möjlighet att skicka in en ansökan till tjänsten som butikssäljare. Ansökan gjordes digitalt på Axfoods hemsida och där fick de sökande göra en del tester. Testerna kunde genomföras på flera språk och det var även möjligt för de arbetssökande att göra testet med hjälp av en tolk. Efter testerna kallades ett antal personer till intervju. Intervjuerna genomfördes av de rekryterande butikscheferna.

Hur utsåg ni butikerna som skulle vara med i projektet?

Det har varit ett stort intresse för att vara med i den här satsningen. När vi gjorde urvalet gick vi på intresse och vi hade även en dialog med fackliga representanter centralt och lokalt. I slutändan valde vi att låta fem Hemköp och fem Willys butiker i Stockholmsregionen delta.

Kan du berätta lite om vilka personer ni har anställt?

Bakgrunden är egentligen inte viktig i och med att vi har följt den ordinarie rekryteringsprocessen, men det rör sig åtta killar och en tjej. Ytterligare en tjänst ska tillsättas under våren. De anställda har utomeuropeisk bakgrund och de flesta är födda på 90-talet. En av personerna har bara uppehållstillstånd till maj, men vi valde ändå att gå vidare med honom för vi ville ge honom chansen.

Språkkunskaperna varierar bland de nyanställda och det blir en del av utmaningen för butikerna. På en av arbetsplatserna har till exempel löst det så att man låter en av butikens medarbetare hjälpa med att tolka från arabiska till svenska. Vår utgångspunkt är att alla har större chanser att lära sig språket om de får komma ut i arbetslivet.

Berätta om hur lärandet går till!

Vi använder det material som Handelsrådet har tagit fram för butiksmedarbetare på yrkesintroduktion, men vi har gjort vissa justeringar.

Vilken typ av justeringar är det?

Materialet hade ursprungligen tagits fram för elever som gått Handelsprogrammet och för den här målgruppen ser vi att det blir lite mycket att läsa. Det får man där lösa pragmatiskt och materialet får justeras efterhand. Vissa medarbetare behöver även gå SFI på arbetstid och då har vi sagt att de kan göra det under utbildningsdelen.

Hur har ni utsett handledarna?

Det är butikerna som har utsett handledarna. I de flesta fall har de valt att utse någon som redan har en teamledarroll och vana av att introducera nya medarbetare.

Hur stöttar Axfood butikerna i det här projektet?

Axfoods utbildningsakademi är med och introducerar utbildningen och de har även lagt till koncerninterna utbildningsdelar. Varje butik har också fått en laptop så att det ska vara lättare att följa den digitala utbildningens olika delar.

Utöver det är det många som är med och stöttar projektet på flera plan, bland annat HR. Facket är också delaktiga, både centralt och lokalt ute i butikerna. Det har varit viktigt för förankringen.

Kan du berätta något om projektet så här långt?

Sedan i mitten av januari finns de nya medarbetarna finns på plats ute i butikerna. Alla chefer och medarbetare berättar att allt har gått jättebra så här långt.

Har du några tips som du skulle vilja förmedla till andra som
funderar på att bredda rekryteringen och anställa nyanlända?

För det första är det viktigt att understryka att det här projektet är en affärsmässig satsning för Axfood, samtidigt som vi vill göra gott.

Ett tips är att se till att involvera parterna redan från början. Grunden för oss är att alla parter har varit med oss genom hela processen, både centralt och internt inom butikerna. Även HR har varit inkopplade genom hela processen.

Det är också viktigt att redan från början lägga en process för uppföljningen. Fundera över befintliga utbildningars upplägg och matcha det efter de nya medarbetarnas behov.

Det kan också vara bra att tänka på när anställningarna ska påbörjas. Vi valde att anställa från i mitten av januari då det är en lugnare period i butikerna och därmed finns det mer tid till en ordentlig introduktion. Det innebär att medarbetarna hinner bli varma i kläderna innan sommarens semestervikarier kommer till butikerna.

Mitt sista tips är att låta processen ta tid, då blir det bra i slutändan.

Hur ser ni på framtiden?

Axfood har investerat mycket i detta och vår långsiktiga ambition är därför att de anställda ska finnas kvar i butik och att de tar ut ett yrkesbevis.

Vi hoppas även på att kunna utöka satsningen till fler butiker ute i landet.