Nytt avtal mellan EFA, Unionen och Seko

Unionen har tecknat sitt första kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar tillsammans med EFA och Seko.

Syftet är att tillgodose kommande behov inom energibranschen av kvalificerat yrkeskunnande. Avtalet är öppet för ungdomar som fyllt 18 år samt nyanlända och långtidsarbetslösa över 25 år.