Kontakt

Marianne Feldt, Ulrika Berg-Olofson (slutat), Pia Enochsson (ordf.), Katarina Bech (slutat), Isabella Palomba-Rydén (slutat)

YA-delegationens operativa verksamhet sköts av oss i YA-sekretariatet. Du är alltid välkommen att kontakta oss i frågor gällande yrkesintroduktionsanställningar och arbetsplatslärande.

marianne
Marianne Feldt, huvudsekreterare

Telefon: 070 396 23 31
marianne.feldt@regeringskansliet.se


 
Nona Rakic, sekreterare

Telefon: 072 208 27 32
nona.rakic@regeringskansliet.se

 

Postadress
Regeringskansliet U2014:07
Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm