Kontakt

Marianne Feldt, Ulrika Berg-Olofson (slutat), Pia Enochsson (ordf.), Katarina Bech, Isabella Palomba-Rydén

YA-delegationens operativa verksamhet sköts av oss i YA-sekretariatet. Du är alltid välkommen att kontakta oss i frågor gällande yrkesintroduktionsanställningar och arbetsplatslärande.

marianne
Marianne Feldt

Telefon: 070 396 23 31
marianne.feldt@regeringskansliet.se


Sara Rågwall

Telefon: 072 540 34 98
sara.ragwall@regeringskansliet.se

isabella
Isabella Palomba Rydén

Telefon: 070 605 94 50
isabella.palomba-ryden@regeringskansliet.se


Nona Rakic

Telefon: 072 208 27 32
nona.rakic@regeringskansliet.se

 

Postadress
Regeringskansliet U2014:07
Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm