Översyn av YA

Arbetsmarknadsdepartementet har utsett Mats Wadman som särskild utredare med uppdrag att se över upplägget av yrkesintroduktionsanställningar.
Uppdraget består av två delar:

  • Kollektivavtal om yrkesintroduktion
    Utredaren ska lämna förslag om hur arbetsgivare som inte har kollektivavtal om yrkesintroduktion eller hängavtal kan omfattas av det ekonomiska stödet för YA. Översynen görs i enlighet med den så kallade Flyktingöverenskommelsen från oktober 2015. Denna del av uppdraget ska rapporteras senast den 15 maj 2017.
  • Förbättra administrationen och kännedomen
    Utredaren ska bland annat se hur ansökningsprocessen och administrationen av det ekonomiska stödet kan effektiviseras och hur arbetesgivare kan få ökad kännedom om anställningsformen. Denna del ska rapporteras senast den 31 augusti 2017.

Utredaren ska samråda med relevanta aktörer.
Läs om uppdraget här.
Läs uppdraget i sin helhet här.