Statsbidrag

Vill du utveckla en kompetensprofil inom ett yrke eller ta fram kriterier för en handledarutbildning i din bransch? Då kan du söka Skolverkets statsbidrag som syftar till att utveckla lärande på arbetsplatser med koppling till YA.

Statsbidraget kan sökas av arbetsmarknadens parter och organisationer som är gemensamma för arbetsmarknadens parter, så som yrkes- och utbildningsnämnder. Skolverket hanterar bidraget, läs mer här.

Ansökningsomgången för 2018 är avslutad.

Statsbidraget kan användas till att utveckla:

  • kompetensprofiler och valideringsmodeller för anställningsbarhet i branscher och yrken
  • system för certifiering av aktörer som kan bistå arbetsplatser med att upprätta utbildningsplaner och följa upp lärande på arbetsplatsen
  • branschkriterier för handledarutbildningar och upprätta certifiering av handledarutbildningar som motsvarar branschens kriterier, eller
  • regional samverkan för att stödja lärande på arbetsplatser.
  • andra insatser med syfte att bygga upp av en stödstruktur för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.

Det är möjligt att ange flera utvecklingsområden i ansökan.

För mer information, se Skolverkets webbsida.

Förordning om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser