Vårt uppdrag

Utbildningsdepartementet har bestämt YA-delegationens uppdrag och vilka organisationer som är representerade i delegationen. Uppdraget är att förbättra förutsättningarna för arbetsplatslärandet vid yrkesintroduktionsanställningar.

YA-delegationen är formellt en statlig kommitté men har ett operativt och utåtriktat uppdrag. Det operativa och dagliga arbetet sköts av YA-sekretariatet.

YA-delegationen ska bland annat:

  • samla och sprida information om hur ett väl strukturerat och relevant lärande på arbetsplatser kan utformas
  • hjälpa partsorganisationer med att utveckla stöd för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar
  • stimulera regional samverkan och kunskapsöverföring mellan branscher för att utveckla lärandet på arbetsplatser, och
  • följa och analysera hur förutsättningarna för lärande vid yrkesintroduktionsanställningarna utvecklas och lämna förslag till regeringen på åtgärder för hur lärandet kan utvecklas.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018.

Vårt direktiv.