YA-delegationens uppdrag 2014-2018

Utbildningsdepartementet beslutade om YA-delegationens uppdrag och vilka organisationer som var representerade i delegationen. Uppdraget var att förbättra förutsättningarna för arbetsplatslärandet vid yrkesintroduktionsanställningar.

YA-delegationen skulle bland annat:

  • samla och sprida information om hur ett väl strukturerat och relevant lärande på arbetsplatser kan utformas
  • hjälpa partsorganisationer med att utveckla stöd för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar
  • stimulera regional samverkan och kunskapsöverföring mellan branscher för att utveckla lärandet på arbetsplatser, och
  • följa och analysera hur förutsättningarna för lärande vid yrkesintroduktionsanställningarna utvecklas och lämna förslag till regeringen på åtgärder för hur lärandet kan utvecklas.

Uppdraget slutredovisades  den 4 december 2018.

YA-delegationens direktiv.

Tilläggsdirektiv 2018:105.