Vårt uppdrag

Utbildningsdepartementet har bestämt YA-delegationens uppdrag och vilka organisationer som är representerade i delegationen. Uppdraget är att förbättra förutsättningarna för arbetsplatslärandet vid yrkesintroduktionsanställningar.

YA-delegationen är formellt en statlig kommitté men har ett operativt och utåtriktat uppdrag. Det operativa och dagliga arbetet sköts av YA-sekretariatet.

YA-delegationen ska bland annat:

  • samla och sprida information om hur ett väl strukturerat och relevant lärande på arbetsplatser kan utformas
  • hjälpa partsorganisationer med att utveckla stöd för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar
  • stimulera regional samverkan och kunskapsöverföring mellan branscher för att utveckla lärandet på arbetsplatser, och
  • följa och analysera hur förutsättningarna för lärande vid yrkesintroduktionsanställningarna utvecklas och lämna förslag till regeringen på åtgärder för hur lärandet kan utvecklas.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2018.

YA-delegationens direktiv.

Tilläggsdirektiv 2018:105.