YA-delegationen

YA-delegationen är tillsatt av regeringen och består av representanter från arbetsmarknadens parter. YA-delegationen sammanträder fyra gånger per år. Det operativa och dagliga arbetet sköts av ett sekretariat, se Kontakt.

Ledamöter

Pia Enochsson, ordförande

Almega
representeras av Fredrik Voltaire

Fastighetsanställdas förbund
representeras av Anna Erixon

GS (Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch)
representeras av Stefan Björnestöl

Handelsanställdas förbund
representeras av Cecilia Berggren/Lennart Grönberg

IF Metall
representeras av Arturo Vasquez

Kommunal
representeras av Ann Georgsson

SEKO (Service- och kommunikationsfacket)
representeras av Annika Ödebrink

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
representeras av Elsa Mattsson

Sobona (fd KFS)
representeras av Conny Larsson

Svensk Handel
representeras av Helen Rönnholm/Henrik Ekelund

Teknikarbetsgivarna
representeras av Torgny Martinsson

TMF (Trä- och möbelföretagen)
representeras av Henrik Smedmark