YA-delegationen

YA-delegationen är tillsatt av regeringen och består av representanter från arbetsmarknadens parter. YA-delegationen sammanträder fyra gånger per år. Det operativa och dagliga arbetet sköts av ett sekretariat, se Kontakt.

Ledamöter

Pia Enochsson, ordförande

Almega
representeras av Fredrik Voltaire

Fastighetsanställdas förbund
representeras av Anna Erixon

Trä- och möbelföretagen
representeras av Henrik Smedmark

GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
representeras av Stefan Björnestöl

Svensk Handel
representeras av Helen Rönnholm

Handelsanställdas förbund
representeras av Cecilia Berggren/Lennart Grönberg

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
representeras av Elsa Mattsson

Svenska kommunalarbetareförbundet
representeras av Ann Georgsson

Teknikarbetsgivarna
representeras av Torgny Martinsson

IF Metall
representeras av Arturo Vasquez

Kommunala Företagens samorganisation (KFS)
representeras av Conny Larsson

Service- och kommunikationsfacket (SEKO)
representeras av Annika Ödebrink