Örebro kommun vidareutbildar ungdomar genom YA

Örebro kommun har för närvarande 6 ungdomar som är anställda på BUI yrkesintroduktionsavtal. BUI-avtalet är för personer som har en fullgjord vård- och omsorgsutbildning men saknar relevant yrkeserfarenhet. Efter ett år övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Christin Permstäde och Annette Gustafsson är väldigt nöjda med YA-konceptet

Annette Gustafsson, planerare på Förvaltningen för funktionshindrade berättar att de är nöjda med möjligheten att kunna erbjuda ungdomar en genomtänkt introduktion och utbildning kombinerad med arbete. De kommer försöka anställa fem nya ungdomar på BUI-avtalet i början på hösten. Enhetschef Christin Permstäde inflikar att de på Vård och omsorg troligtvis också kommer att nyanställa på avtalet.

Örebro kommun har ett stort utbud av internutbildningar och utbildningarna blir mer och mer webbaserade. Genom det stora utbudet är det lätt att sätta ihop en handlednings-/utbildningsplan för de YA-anställda. Utbildningsplanerna varierar lite utifrån vilka inriktningar ungdomarna har gått på gymnasiet och utifrån den verksamhet de placeras i. De BUI-anställda får förtur till utbildningsprogrammen och blir tillsvidareanställda efter avklarad YA-period. Det har i vissa fall medfört frågor från övriga anställda. Det är viktigt att informera både chefer och övrig personal om varför det är så och vilka villkor de YA-anställda har.

bui-orebro
Christin, enhetschef och Annette, planerare

Shamso Yanya, Linnea Nyängen, Balbina Skarp och Elin Hill anställdes under hösten 2015

Linnea berättar att hon blev erbjuden ett sommarvikariat direkt efter gymnasiet och därefter skulle hon ha kunnat fortsätta som timvikarie. När hon hörde talas om YA-jobbet tyckte hon det kändes tryggare att kunna få en tillsvidareanställning och dessutom få tillgång till alla internkurser som Örebro kommun kan erbjuda. Linnea menar att övergången från gymnasiet till arbetslivet blir lättare med YA-modellen. De behöver inte börja jobba heltid direkt utan får kombinera arbetet med utbildning. Det känns också skönt att inte chefer och kollegor har krav på dem att de ska prestera ett fullgott arbete direkt, utan förstår att de fortfarande är i en lärandeprocess. Linnea jobbar ganska mycket tillsammans med sin handledare. I början hade de ofta samtal, nu kommer de strukturerade samtalen mer sällan. Hon känner sig trygg i sin situation men tycker ändå det är viktigt med regelrätta möten.

Balbina hade inriktning mot akutsjukvård på gymnasiet. När hon nu jobbar med funktionshindrade behövde hon komplettera sin utbildning med några andra kurser. Det gör hon på distans hos Komvux inom ramen för sin YA-anställning. Det innebär att hon framöver kommer att ha två olika inriktningar att välja på inom vården om hon så vill. Balbina träffar sin handledare ungefär en gång i månaden. Hon tycker att det räcker eftersom hon alltid kan få hjälp av de andra i arbetsgruppen.

Elin säger att de allra flesta inte har hört talas om yrkesintroduktionsanställningar. När hon berättar för sina kompisar tycker de att upplägget med att få både jobb och utbildning är väldigt intressant. Elin har precis bytt placering från gruppboende till daglig verksamhet. På gruppboendet jobbade Elin och hennes handledare ofta ihop. Även när de gick på olika schema, tog de ett möte en gång i veckan och stämde av hur det gick. Elin trivdes väldigt bra men eftersom hon har en fritidsledarexamen också i botten ville hon pröva på en verksamhet med mer aktiviter. Elin fick chansen att byta till Daglig verksamhet, som är aktiviteter för de som bor i ett gruppboende. Aktiviteterna anpassas till deltagarnas behov av stöd.

Shamso fick reda på att Örebro kommun ville anställa på BUI-avtalet genom AF. Trots att Shamso var färdig undersköterska hade hon svårt att få jobb och var arbetslös i ett år. Som YA-anställd jobbar hon nu på ett äldreboende. Mycket av lärandet sker genom Örebros interaktiva webbutbildningar men hon har också gått några kurser på Komvux. Shamso är schemalagd tillsammans med sin handledare men de har ändå regelrätta möten tre gånger i veckan. Det är mycket som Shamso behöver lära sig när det gäller administration. Dokumentationen är både omfattande och komplex. Många uppgifter på Komvux var kopplade till arbetsplatsen och behövde diskuteras och analyseras med handledaren.

YA-anställda
YA-anställda

Eleonor Ekberg och Håkan Eriksson är handledare för var sin YA-anställd

Håkan blev glad när han fick förfrågan från enhetschef om han ville bli handledare. Att vara handledare är en karriärväg. Håkan har tidigare handlett timvikarier men då var det inte så omfattande utan mer som en introduktion under en kortare period. Håkan har gått Örebros handledarutbildning på fyra dagar samt gått Skolverkets handledarutbildning på distans. Han gillar distansutbildningar för man kan pausa dem när man blir trött.

Eleonor har också gått handledarutbildning. Det är ett kvalitetskrav från kommunen för att få vara handledare. I början tyckte Eleonor att det var svårt att veta vad som förväntades av henne. Eftersom det var helt nytt hade de inte alla rutiner på plats, så det blev lite rörigt. Själva utbildningsdelen var lättare då de hade en checklista på vad som skulle gås igenom. Dagarna som är avsatta för lärande har hon tillsammans med sin YA-anställda och dessa dagar blir därigenom handledartiden. Eleonor känner sig säkrare nu i handledarrollen. Hon tycker det är givande att träffa andra handledare och skulle gärna delta i ett nätverk för handledare.

Kollegorna har stor förståelse för att Eleonor och Håkan avsätter tid för handledning. Ett tips som de skulle ge till en kollega som ska vara handledare för första gången är att ta sig tid och göra en bra planering för hela YA-perioden.

Både Eleonor och Håkan tycker det är roligt att vara handledare och vill gärna vara det igen i framtiden. När YA-perioden är klar kommer ungdomarna att ha fått en djupare insikt och förtrogenhet om verksamheten än timvikarier kan få. Ungdomarna har dessutom fått se många olika delar av verksamheterna och lärt sig hur kontakter med till exempel sjukgymnaster och terapeuter går till.

Som handledare lär man sig något vid varje möte med ungdomarna menar Eleonor och Håkan. Det är bra att få in ungdomar för de vågar fråga och ifrågasätta. Det gör att man som handledare måste tänka till och fundera på varför man gör på ett visst sätt och att det kanske går att se över de rutiner man har. Det är också givande att få en åldersspridning på arbetsplatsen. Trots att de är unga är de väldigt duktiga.

Slutsatsen blir att alla tycker att BUI och YA är bra anställningsformer, som Örebro bör fortsätta med. Men anställningsformen behöver bli mer känd, så fler arbetsplatser och ungdomar kan dra nytta av den.

Håkan och Eleonor - handledare
Håkan och Eleonor – handledare

 

YA-delegationen, 3/5 2016