Projektet Ung Verkstad fortsätter

Nu har projektet Ung Verkstad, som Arbetsförmedlingen och IF Metall bedriver i Värmland, gått in i nästa spännande fas då företagen börjar ta emot industriintresserade ungdomar.

Ung Verkad drivs av projektledarna Jan Asp från Arbetsförmedlingen och Lars-Gösta Blåvitt Elofsson från IF Metall. I projektet identifieras arbetslösa ungdomar som är intresserade av industrin. De erbjudes utbildningar i linje med innehållet i Industriteknisk bas. Därefter får ungdomarna en kortare praktik som sedan följs av en yrkesintroduktionsanställning.

I början av maj samlade projektledarna samtliga aktörer till ett informationsmöte för att presentera nuläget för projektet och den planerade utvecklingen. Ungdomarna Jessica Haag, Yotsa Kungmaroeng och Victor Forslund delade med sig av sina positiva erfarenheter från projektet. Efter att ha gått igenom olika moduler inom Industriteknisk bas var de nu ute på praktik.

Jessica har gått barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Hon har därefter arbetat inom några olika branscher, bland annat inom vården.  Nu satsar hon på att bli svetsare och säger förvånat att arbetet inom vården innebar flera tunga lyft än arbetet som svetsare.

Yotsa har gått naturprogrammet på gymnasiet men bestämde sig för att inte studera vidare. Projektet Ung Verkstad ger honom verktyg för att kunna arbeta som CNC operatör, vilket det är stor brist på.

Victor gick fordonsprogrammet på gymnasiet men väljer nu att satsa på industrin. Han är nöjd både med utbildningarna han har fått och med praktiken på arbetsplatsen.

90 ungdomar ingick i projektet från början. 80 % av dessa har valt att fortsätta och gå utbildningar enligt Industriteknisk bas. Ungdomarna erbjuds utbildning utifrån deras förkunskaper och vilket yrke de är intresserade av. Nu befinner sig 20 ungdomar redan hos ett värdföretag för en första praktik. Målet är att deltagarna ska vara anställningsbara efter cirka 35 veckor och klara för en yrkesintroduktionsanställning där lärande och arbete kombineras.

Projektet är mycket framgångsrikt och interesset är stort från andra regioner.

Stort lycka till åt samtliga involverade!
YA-delegationen 13 juni 2017