Regionservice Skåne ger ungdomar en chans

Catharina Blomqvist, HR-specialist på Regionservice Skåne, säger att yrkesintroduktionsanställningar (YA) har passat väldigt bra på deras arbetsplats. I april 2015 inledde de sin andra omgång med YA-anställningar. Under det första året hade de 20 yrkesintroduktionsanställda inom olika områden.

Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning och arbetar med allt som är kopplat till sjukhusverksamheten utom vård. Det handlar om tvätt, lokalvård, måltider, transport, teknikförvaltning och mycket mer. De har anställt arbetslösa ungdomar på yrkesintroduktionsavtal inom de flesta av dessa områden.

Varför ville ni satsa på YA-anställningar?

– Initiativet kom från våra politiker och vi fick frågan om det skulle kunna passa i våra verksamheter. Vi kom fram till att det skulle kunna fungera bra. Det är viktigt att ge ungdomar den här chansen. Några av dem har varit arbetslösa länge och detta ger dem en möjlighet att komma vidare.

Hur var er första period med YA?

– Det har varit en bra upplevelse. Kollegerna ute i verksamheterna har varit positiva och efter perioden har nio ungdomar erbjudits timanställningar.

Hur hittade ni ungdomarna?

– Varje enhet fick lämna in en kravprofil. Därefter hjälpte Arbetsförmedlingen till med att plocka fram lämpliga kandidater och anordna en ”speeddejting”, där vi fick möjlighet att träffa ungdomarna. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har fungerat bra och varit viktigt.

Hur tänkte ni kring lärandedelen?

– 25 % lärande innebär ungefär 60 dagar på ett år. Vi fördelade dem lite olika, exempelvis lades 20 dagar på introduktion. Fem dagar lades på studiebesök till relevanta verksamheter och 25 dagar avsattes åt individuell utveckling i form av kurser efter den unges önskemål. Varje enhet fick själva bestämma vad som var relevant lärande för den unga. Den utsedda handledaren tog därefter fram en handlingsplan med stöd av sin närmaste chef.

Hur utsågs och förbereddes handledarna?

– Enheterna utsåg själva sina handledare. Man valde då ut personer som man tyckte skulle passa för uppdraget.

Vilken kontakt har du haft med verksamheterna?

– Jag har träffat varje handledare, YA-anställd och chef vid minst tre tillfällen. Jag har också haft enskilda möten med de unga. Det är lättare för dem att ta upp frågor och funderingar när man bara är två. Handledarna har jag haft en ganska nära relation med, många av dem har hört av sig när de har frågor. När det behövts har jag samlat ihop flera handledare för informationsträffar. Det känns positivt att hjälpa till.

Vilket råd skulle du ge till en organisation eller företag som funderar på att anställa på YA?

– Det är viktigt att göra ett bra förarbete. Först och främst måste man sätta sig in i det regelverk som gäller. Man måste också se till att alla på arbetsplatsen blir delaktiga i processen och får rätt information i god tid.

 

YA-delegationen, 24/8 2015