Rekrytering genom YA på Corvara Industri och skadeservice i Lund

Corvara Industri och skadeservice är ett företag med över 670 medarbetare och 30 kontor runt om i Sverige. Corvara erbjuder tjänster som tungindustrisanering, vakuumsugning, slamsugning, högtrycksspolning, tung rivning och lättrivning, skadesanering och fukthantering. YA är ett svar på branschens rekryteringsbehov.
– Det är svårt att rekrytera till branschen och att hitta ungdomar med den rätta kompetensen och viljan att jobba inom branschen, säger distriktschef Magnus Lundh.

I Lund har Corvara fått ett projekt där de ska montera ner och riva innandömet i en stor lokal som är utrustad med hög och avanserad teknik. Varje liten kontakt och sladd ska monteras isär och sorteras. När de är klara ska bara belysningen och ventilationen finnas kvar. För att genomföra projektet anställde Corvara åtta ungdomar på yrkesintroduktionsavtal.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen

Saneringsföretagens Riksförbund SFR tipsade Corvara om möjligheten att anställa på yrkesintroduktionsavtal. Corvara tyckte det lät intressant och tog kontakt med sin lokala Arbetsförmedling. De hjälpte till med rekryteringen genom att arrangera så kallad speed dating med arbetslösa ungdomar.

– Arbetsförmedlingen har varit mycket hjälpsam. Vi var lite sent ute med rekryteringen så de fick bara ett par veckor på sig för att hitta ungdomarna, berättar My Hansson, administratör för projektet.

Alexander, YA-anställd
Alexander, YA-anställd

Branschens rekryteringsbehov

– Det är svårt att rekrytera till branschen och att hitta ungdomar med den rätta kompetensen och viljan att jobba inom branschen, säger Magnus Lundh, distriktschef.

Projektet har varit framgångsrikt då de hittat ungdomar med den rätta inställningen. De har därmed kunnat erbjuda ungdomarna tidsbegränsad anställning, en handledare och de nödvändiga utbildningarna för att klara jobbet. Säkerheten på arbetsplatsen är viktig när man hanterar lyftredskap. Därför har de fått gå utbildning för travers och sky-lift samt kurs i heta arbeten som behövs om man skall köra tigersåg eller vinkelslip. Corvara kommer troligen tillsvidareanställa några av ungdomarna och utbilda dem vidare inom branschen. Det är mycket man behöver kunna för att klara alla moment i ett saneringsuppdrag.

Handledning och reflektion

Christian Jönsson har anställts för att handleda ungdomarna och vara projektledare för projektet.

– Det är roligt att vara handledare men det kan vara krävande i perioder när de behöver mycket stöd, säger han.

Christian har tidigare jobbat som strålskyddstekniker och utbildare och trivs med att delge sina kunskaper och sin erfarenhet till yngre anställda.

Christian, handledare
Christian, handledare

Ungdomarna

Emil Städe, den första av åtta ungdomar som anställdes, tycker att han lär sig mest genom att jobba och genom att se hur de erfarna medarbetarna gör.

– Det är bra att ha många kollegor runt om kring sig som man kan fråga. Och vi YA-anställda kan också hjälpa varandra, säger han.

– Det känns tryggt att alltid kunna fråga Christian eller någon av de andra medarbetarna när det är något som man känner mig osäker på, säger Alexander.

Christian, My och Magnus har alla löpande kontakt med ungdomarna. Christian finns på plats hela tiden för att vägleda dem och reflektera tillsammans över hur man gör vissa saker och varför. Det är särskilt viktigt att avsätta tid för reflektion kring säkerheten. My har också haft individuella samtal med ungdomarna och Magnus finns på plats en gång i veckan.

Framtiden

Projektet kommer att presenteras för regionscheferna inom Corvara och eventuellt kommer flera kontor att utnyttja möjligheten att anställa på ett yrkesintroduktionsavtal för att möta kommande rekryteringsbehov

 

YA-delegationen, 23/6 2016