Resultaten från valideringsprojekten 2017

Åtta projekt beviljades statsbidrag från Skolverket år 2017 för att utveckla kompetensprofiler och valideringsmodeller inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.                                                                                                                                                              

Projekten är nu genomförda och slutrapporterade.
Det som tagits fram är Valideringsmodeller för branschvalidering inom den grafiska industrin, processindustrin, livsmedelsindustrin, gjuteriteknik, underhållsteknik och för specialsnickare. Dessutom har ett projekt har tagit fram utbildnings- och handledningsmaterial för CNC-Teknik Grönt certifikat och ett annat har tagit fram kompetenskriterier och modell för validering av skotarförare genom skogsmaskinsimulator.

Läs mer om projektens resultat här.