Riksbyggen använder YA för att öka mångfalden

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både hyresrätter och bostadsrätter. Redan 2014 började Riksbyggen planera för att kunna anställa unga på yrkesintroduktionsavtal. I en mansdominerad bransch där medelåldern är relativt hög såg Riksbyggen yrkesintroduktionsanställningar som ett bra sätt att få in unga personer, och framför allt tjejer, på företaget.

– YA är även ett sätt för Riksbyggen att ta sitt samhällsansvar. Vi vill ju hjälpa till där vi kan, säger Ylva Bohman.

Efter avslutade yrkesintroduktionsanställningar är förhoppningen att de fyra ungdomarna ska erbjudas tillsvidareanställningar på Riksbyggen.

För att säkerställa kvaliteten på anställningarna, inklusive lärandedelen, bestämde man sig för att planera noga och börja i liten skala. Efter att ha förankrat idéerna i affärsområdesledningen satte Riksbyggen som mål att ha minst en yrkesintroduktionsanställd per region. Under den första omgången med YA-anställda finns de regionala HR-specialisterna där som ett stöd för cheferna.

– Uppgifter som egentligen ligger hos cheferna, ska specialisterna under den här perioden utföra tillsammans med cheferna, exempelvis uppföljningssamtal och liknande. Vi vill att införandet av YA ska gå så smidigt som möjligt och detta är ett sätt att underlätta, säger Ylva.

Hur hittade ni ungdomarna?

– Vi annonserade på vår hemsida samt samarbetade med Arbetsförmedlingen, och fick in många intresseanmälningar. I urvalet har vi sett till potential snarare än formell utbildning. Personliga egenskaper har spelat stor roll, exempelvis har det varit viktigt för oss att anställa personer som är nyfikna och motiverade att lära nytt, har ett starkt kund- och servicefokus samt teknikintresse.

Hur fungerade kontakten med Arbetsförmedlingen?

– Den har varit väldigt bra. Vi har fått den hjälp vi har behövt och de har även varit snabba med att fatta beslut.

Hur resonerade ni kring utbildningsplanerna?
– HR-avdelningen har tagit fram en mall som sedan har anpassats efter individens förkunskaper och de regionala förutsättningarna. Fokus har legat på praktiska färdigheter. Arbetet med att ta fram mallen för utbildningsplanen genomfördes i samarbete med en facklig representant.

Det kan ibland vara svårt att hitta rätt person för handledarrollen. Hur gjorde ni?

– De regionala HR-specialisterna och cheferna gick ut och frågade personer på de olika arbetsplatserna, som de tyckte skulle kunna vara lämpliga. Vi ser handledarrollen som en möjlighet för den anställde att utvecklas i sin yrkesroll och gå vidare inom företaget. Detta var viktigt att förmedla när de tillfrågades. De utsedda handledarna fick sedan ett material om vad handledarrollen innebär och vad man bör tänka på. För att säkerställa en bra start på uppdraget gick HR-specialisterna även igenom materialet tillsammans med nya handledarna.

 

YA-delegationen, 14/9 2015