RK Elteknik i Uddevalla

RK Elteknik är ett elföretag i Uddevalla med 26 anställda. De arbetar till 90 procent mot industrin och andra företag och resterande 10 procent mot privata kunder. Företaget har gott om jobb och skulle kunna anställa många fler elektriker. Dock finns få elektriker tillgängliga på arbetsmarknaden. Kristin Jakobsson tog sig tid för att berätta för oss hur det har gått till när de har anställt på yrkesintroduktionsavtal (YA).

Företaget har anställt på YA vid två tillfällen. Första anställningen skedde hösten 2015. Då anställdes Christoffer, en tidigare praktikant som arbetsgivaren valde att satsa på. Christoffer är nu tillsvidareanställd på företaget.  Den andra YA-anställningen initierades för cirka ett halvår sedan och pågår fortfarande. Att anställa på YA har gett arbetsgivaren möjlighet att våga provanställa en ung person utan för stora ekonomiska konsekvenser.

RK Elteknik fick kännedom om anställningsformen via arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen, EIO. Hanteringen och utbetalningen av anställningsstödet via Arbetsförmedlingen visade sig vara en smidig process. Handledningsplanen, som krävs för ekonomiskt stöd, togs fram med hjälp av EIOs mallar vilka har varit till stor hjälp.

Erfarna kollegor har turats om som handledare beroende på arbeten. De har kunnat diskutera eventuella utmaningar i handledningen med ansvariga på företaget.

Modellen har fungerat bra och företaget kan tänka sig anställa på YA igen i framtiden. Företaget tar emot gymnasieelever på praktik. De kan komma att bli aktuella för en yrkesintroduktionsanställning i framtiden.