Skapa konto

För att du ska kunna få ut ett intyg att du har gått handledarutbildningen behöver du skapa ett konto genom att ange ditt namn, e-postadress och välja ett lösenord.
Efter det att du har skapat ett konto, kan logga in och gå igenom handledarutbildningen när du vill och i din egen takt.