SKL – varför YA?

Det här är en del av en intervjuserie med arbetsmarknadens parter om utmaningar gällande kompetensförsörjning i branscherna och hur YA kan vara en av lösningarna.

Sveriges kommuner och landsting

I den här intervjun besvaras frågorna av Elsa Mattsson som är handläggare på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Vilka är de största utmaningarna i er bransch vad gäller kompetensförsörjning?

Idag har våra arbetsgivare behov av kompetens inom i stort sett alla verksamhetsområden. Särskilt stora är rekryteringsbehoven inom vård och omsorg, skola, barnomsorg och socialt arbete, men det behövs även fler ingenjörer och VA-tekniker.

Varför tecknade ni/öppnade ni upp yrkesintroduktionsavtal?

SKL har tecknat tre avtal kring yrkesintroduktion.

BUI T– har tecknats tillsammans med Kommunal och är till för de som är klara med sin utbildning inom vård och omsorg. Det kan vara tufft för att gå direkt från en vård- och omsorgsutbildning och in i arbetslivet, särskilt om du till exempel ska arbeta inom psykiatrin eller demenssjukvården. Genom att erbjuda en anställning på BUI-avtalet kan övergången mellan utbildning och arbetsliv underlättas. Anställningen syftar till en tillsvidareanställning. Genom en yrkesintroduktionsanställning kan arbetsgivaren erbjuda den anställde både introduktionsutbildning och färdighetsträning.  Tanken är sedan att yrkesintroduktionsanställningen ska övergå i en tillsvidaretjänst.

BAL T- är ett annat avtal som SKL har tecknat med Kommunal. Avtalet är öppet enligt förordningen och syftet är att kunna erbjuda YA-anställningar i vård- och omsorg samt barn- och fritidsverksamhet för personer som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden. Det är de lokala behoven som avgör hur avtalet används. I Norrköping har till exempel BAL-avtalet används för att ge unga kvinnor och män erfarenhet och utbildning för arbete i förskolan. Att ge möjlighet att prova på ett yrke tror vi till exempel kan bidra till att motverka könsstereotypa yrkesval. Vi vet även att BAL – avtalet har använts för att anställa personer som har utbildat sig till undersköterska men som av olika anledningar inte är klara med sin utbildning. Genom en yrkesintroduktionsanställning har de då fått möjlighet att arbeta, samtidigt som de läst in de kurser de saknat för att ta ut en examen. BAL-anställningen syftar till en varaktig anställning.

Sedan hösten 2016 har SKL också ett BAL T- avtal med Akademikeralliansen och ett med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.  Avtalen kan användas för att anställa personer som har en akademisk utbildning men som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Avtalet syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar för personer med universitet- eller högskoleutbildning, eller motsvarande från ett svenskt eller utländskt lärosäte, som inte har fått möjlighet att arbeta inom sin profession och som behöver en fördjupad arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden. Avtalet omfattar arbetslösa eller nyanlända personer.

Hur kan yrkesintroduktionsavtal användas och vara ett verktyg för att möta era utmaningar?

Vi valde att teckna yrkesintroduktionsavtal med våra parter för att ge våra arbetsgivare ytterligare ett verktyg för att möta kompetensförsörjningsbehoven inom offentlig verksamhet.

Läs mer:

SKL:s yrkesintroduktionsavtal BUI

SKL:s yrkesintroduktionsavtal BAL

SKL:s yrkesintroduktionsavtal BAL för akademiker

Validering inom vård och omsorg

 

Yrkesintroduktionsavtal: SKL

BUI

 • Avtalspart Kommunal
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Förkunskapskrav fullföljd vård- och omsorgsutbildning
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställningstid 6-12 månader

 

BAL

 • Avtalspart Kommunal
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställningstid 6-12 månader

 

BAL för akademiker

 • Avtalsparter Allmän kommunal verksamhet, Vision, SSR akademikerförbundet, Teaterförbundet, Akademikeralliansen
 • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Förkunskapskrav universitets- eller högskoleutbildning
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställningstid 6-12 månader med möjlighet till förlängning 12 månader dock utan ekonomiskt stöd