Städ- och servicebranschens valideringsmodell

Den som har erfarenhet från ett yrke men saknar dokumentation, kan få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda och erkända genom validering.  Valideringen består av både praktiska och teoretiska prov. Det finns ca 25 branschmodeller för validering i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller. Här presenteras Städ- och servicebranschens valideringsmodell. 

SRY:s valideringsmodell

Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) verkar för kompetensutveckling inom servicebranschen. De har tagit fram yrkesprofiler som går att validera mot för SRY städservice, SRY sanering, SRY hemservice samt SRY städservice Bas.

Genomförande

Valideringen består av muntliga, praktiska och teoretiska test.

  • SRY bas; Kompetensbevis. Testet utförs av diplomerade handledare enligt SRY:s kvalitetsmetod. För att bli godkänd krävs att man klarar ett muntligt, praktiskt och teoretiskt test. Alla SRY:s diplomerade handledare har rätt att validera och bedömningen tar tre dagar.
  • SRY:s yrkesbevis; Kompetensbedömning för yrkesbevis är en prövning i form av ett reguljärt yrkesprov och kan göras inom områdena städservice, hemservice och sanering. Testen görs av personer som har gått SRY:s handledarutbildning. Oftast sker detta som avslutning på en yrkesutbildning. Kompetensbedömning för bevis tar 1-2 dagar att genomföra.

Det är också möjligt att göra en fördjupad kompetenskartläggning. Det görs genom en intervju av en yrkeskunnig person. Om kompetensen bedöms vara tillräcklig för att validera mot yrkesbevis, fortsätter man direkt dit. Alternativt kan rekommendationen bli utlåtande angående val av utbildning. Kartläggningen tar ca en halv dag.

Dokumentation

Valideringen resulterar i ett kompetensbevis eller ett yrkesbevis:

  • Kompetensbevis; SRY bas baseras på ett muntligt, praktiskt och teoretiskt test. Saknas vissa delar kan ett intyg kring att X delar är avklarade utfärdas, samtidigt som en rekommendation om specifik utbildning kan anges. Bedömningen kan inkludera förslag på kompletteringsbehov för att kunna erhålla ett yrkesbevis.
  • SRY:s yrkesbevis baseras på ett reguljärt yrkesprov och utfärdas när önskad kompetensnivå uppnåtts. Saknas vissa delar kan ett intyg kring att X delar är avklarade utfärdas, samtidigt som en rekommendation om specifik utbildning kan anges.

Testcenter

Det finns över 200 diplomerade handledare som kan utföra examineringar inom SRY städservice, SRY sanering, SRY hemservice samt SRY städservice Bas.

Läs mer här.