Standard för branschvalidering

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en standard för validering av yrkeskompetens. I samarbete med branschexperter har MYH tagit fram en sådan standard för att kvalitetssäkra branschvalidering. Nu presenterar MYH en rapport om arbetet.

Läs rapporten och se standard med riktlinjer för branschvalidering här.