Storsjö Förvaltning i Östersund lär upp till fastighetstekniker genom YA

Storsjö Förvaltning AB är ett fastighetsförvaltningsbolag i Östersund med 13 anställda. För snart två år sedan behövde bolaget utöka sin personal med ytterligare en fastighetstekniker men hade inte full ekonomisk täckning för ytterligare en anställd. Anställningen på yrkesintroduktionsavtal blev lösningen efter det att Arbetsförmedlingen informerade dem om vilka villkor som gällde.

Jonathan Olsson och Linus Ekqvist lärde känna varandra sommaren 2014 då Jonathan sommarjobbade på Storsjö Förvaltning AB med yttre skötsel (gräsklippning och ogräsrensning). Jonathan hade gått byggprogrammet på gymnasiet och visade fallenhet för att arbeta med fastighetsskötsel, ett yrke som ställer höga krav på social kompetens. Linus, VD för bolaget, hade gärna anställt Jonathan direkt efter sommaren – det fanns gott om arbete för ytterligare en fastighetstekniker. Det hade dock kunnat bli ansträngande för bolagets ekonomi med ytterligare en anställd, dessutom med en ung oerfaren person som behöver mycket handledning i början av anställningen.

Vägen från Storsjö Förvaltning AB till Arbetsförmedlingen i Östersund är endast ett femtiotal meter men det visade sig vara viktiga steg att ta. Arbetsförmedlingen informerade om vilka ekonomiska stöd som finns för bolag som vill anställa. En yrkesintroduktionsanställning verkade vara den perfekta lösningen tyckte Linus. Året var 2014 och yrkesintroduktionsavtalet inom fastighetsbranschen var relativt nytt. Med hjälp från Arbetsförmedlingen och Fastigos kontaktperson i Sundvall löste man det formella på ett smidigt sätt.

I februari 2015 kunde Jonathan börja sin anställning under Linus handledning och med ytterligare fyra kollegor tillgängliga som handledare i det dagliga arbetet. Att ta fram en handledningsplan visade sig vara enkelt, tack vare Fastigos mallar som Storsjö Förvaltning AB förenklade och anpassade till den egna verksamheten. Jonathan gick några formella kurser som krävdes för arbetet och det, i kombination med kollegornas handledning, gjorde att Jonathan redan i maj var mer självständig i sitt arbete.

En YA-anställning gjorde det ekonomiskt möjligt för Storsjö Förvaltning AB att anställa en ny oerfaren medarbetare. De kunde dessutom skräddarsy Jonathans utbildning utifrån företagets behov. Kollegorna som verkade som handledare ute på fältet var positiva – att lära upp Jonathan innebar att deras arbetsbörda kunde minska i framtiden. Jonathan sänkte dessutom genomsnittsåldern rejält, vilket är särskilt viktigt i fastighetsbranschen med stora kommande pensionsavgångar.

Idag är Jonathan fast anställd i bolaget och Linus anställer gärna på YA igen om behovet finns och om en lämplig kandidat dyker upp.

 

YA-delegationen 28/11 2016