Struktur för validering och modell för specialsnickare 

Trä- och Möbelföretagen och GS Facket har sökt statsbidrag för år 2017 för att ta fram en struktur för validering inom branschen.

Syfte

En fungerande infrastruktur behöver byggas upp för att de kompetensprofiler och valideringsmodeller som tas fram, ska kunna implementeras och komma till användning. Testcentra med utbildande testledare ska finnas på plats för att genomföra valideringar på ett kvalitetssäkrat sätt. Processerna behöver dokumenteras och informationsmaterial behöver tas fram. Utöver detta behöver valideringsmodellen för Specialsnickare färdigställas och testas.

Mervärde

Ett samlat valideringssystem med Industriteknik Bas på SeQF 3, träteknisk validering på SeQF 4 samt möjlighet att validera specialsnickare på omkring SeQF 5. Systemet är känt av företag och utbildare och kan användas inom YA och reguljär utbildning. Validering kan på detta sätt bli ett naturligt verktyg för att säkra läranderesultatet inom YA och andra utbildningsinsatser. Genom gemensamma beskrivningar av önskat läranderesultat ökar företagens möjlighet att precisera önskade lärinsatser inom reguljär och köpt utbildning samt förmågan att tydliggöra önskad progression under YA.

Utvärdering

Själva processen innebär en löpande kvalitetssäkring av modeller genom att företag och medarbetare på företag i branschen deltar och godkänner kompetensmatriser, frågor och valideringsstruktur.

Tillgänglighet

Genom att bygga upp en infrastruktur för validering säkerställs tillgången till validering. Genom att publicera kompetensmatriser och beskrivning av valideringsprocesserna på webbsidor och i tryck tillgängliggörs valideringen för företag och medarbetare i trä- och möbelindustrin.