Svensk handel – varför YA?

Det här är en del av en intervjuserie med arbetsmarknadens parter om utmaningar gällande kompetensförsörjning i branscherna och hur YA kan vara en av lösningarna.

Svensk handel

I den här intervjun besvaras frågorna av Helen Rönnholm som är näringspolitisk expert på Svensk handel.

Vilka är de största utmaningarna i er bransch vad gäller kompetensförsörjning?
I dagsläget innebär digitaliseringen den största utmaningen för branschen. Digitaliseringen innebär både en ökad e-handel och en internationalisering vilket ställer nya krav på kompetenser. Några av de yrkesroller som efterfrågas i allt större utsträckning är programmerare och affärsutvecklare.  För att kunna tillgodose de kompetensutmaningar branschen står inför krävs ett gott samarbete med bland annat yrkeshögskolan.

Digitaliseringen ställer även krav på att befintlig personal inom ett företag kompetensutvecklas löpande. Idag möter butikssäljare pålästa kunder. Det ställer krav på att säljarna håller sig uppdaterade så att de kan möta kunden på rätt nivå, och gärna ligger ett steg före när det gäller kunskap om produkterna företaget säljer.

De flesta företag arbetar idag genom flera kanaler, d.v.s. de har både fysisk butik och e-handel.  Butiksäljare behöver därför ha kunskap och förståelse för hur dessa kanaler kompletterar varandra.

Den snabba omställningen mot ökad digitalisering innebär också att gymnasieutbildningen behöver utvecklas så att eleverna får med sig de kompetenser som branschen kräver.

Slutligen innebär dagens låga ungdomsarbetslöshet utmaning för branschen. Just nu är det svårt att hitta personal och alla branscher slåss om ungdomarna.

Varför tecknade ni/öppnade ni upp yrkesintroduktionsavtal?
Från början var yrkesintroduktionsavtalet enbart öppet för elever från handelsprogrammet.  Nu har avtalet öppnas upp och omfattar ungdomar mellan 15-24 år från samtliga gymnasieprogram.

Hur kan yrkesintroduktionsavtal användas och vara ett verktyg för att möta era
utmaningar?
Yrkesintroduktionsanställningar är ett av de verktyg företagen kan använda sig av för att arbeta metodiskt med att säkerställa kompetensförsörjningen inom företaget och branschen.

Vilka yrkesroller omfattas av yrkesintroduktionsavtal? 
Avtalet gäller butikssäljare

Läs mer:

Handelns validering (butikssäljare)

Svensk handels yrkesintroduktionsavtal

Yrkesintroduktionsavtal: Svensk handel

  • Avtalspart Handelsanställdas förbund
  • Målgrupp ungdomar under 25 år
  • Förkunskapskrav gymnasieexamen
  • Lokalt muntligt samråd krävs
  • Anställning 12 månader