Teknikföretagen – varför YA?

Det här är en del av en intervjuserie med arbetsmarknadens parter om utmaningar gällande kompetensförsörjning i branscherna och hur YA kan vara en av lösningarna.

Teknikföretagen

I den här intervjun besvaras frågorna av Torgny Martinsson som är projektledare för kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Vilka är de största utmaningarna i er bransch vad gäller kompetensförsörjning?
Det låga intresset till industriutbildningarna på gymnasiet är ett stort problem för branschens kompetensförsörjning. Det finns dessutom inte tillräckligt med medel för industriutbildningar inom vuxenutbildningen vilket försvårar för vuxna som önskar arbeta inom industrin.

Varför tecknade ni/öppnade ni upp yrkesintroduktionsavtal?
Teknikföretagen påbörjade redan 2013 projektet Industrins Yrkesår tillsammans med IF Metall för att ge ungdomar utan gymnasial industriutbildning en väg in i arbetslivet. Att senare teckna ett yrkesintroduktionsavtal blev ett naturligt steg.

Hur kan yrkesintroduktionsavtal användas och vara ett verktyg för att möta era utmaningar?
Vi ser det som ett utmärkt verktyg för en person utan relevant gymnasieutbildning inom industrin att komma in i branschen och lära sig jobbet på jobbet.

Vilka yrkesroller omfattas av yrkesintroduktionsavtal?
Det är svårt att prata om konkreta yrkesroller då det är personberoende. Men man kan kanske säga att en yrkesintroduktionsanställning företrädesvis är lämpligt för de yrkesroller som inte kräver en alltför hög teknisk kompetens.

Har ni planerat att använda YA i samband med validering?
Vi ser stora fördelar med att koppla de valideringsverktyg som har tagits fram inom industrin till YA. Vi uppmuntrar därför företagen att använda dem aktivt i samband med en yrkesintroduktionsanställning för att validera kunskapen för och/eller efter en anställning.

Läs mer:

Teknikföretagens yrkesintroduktionsavtal

Industriteknikbas – valideringsmodell för industri- och teknikföretag

Pågående projekt: Validering och upplärning av gjuterioperatörer

Pågående projekt: Utbildningspaket och kompetensprofiler för CNC-operatörer

Pågående projekt: Valideringsmodell för underhållspersonal inom industrin

Yrkesintroduktionsavtal: Teknikföretagen

  • Avtalspart IF Metall
  • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
  • Inga förkunskapskrav
  • Lokalt avtal krävs
  • Anställning 6-12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader dock utan ekonomiskt stöd