TMF – varför YA?

Det här är en del av en intervjuserie med arbetsmarknadens parter om utmaningar gällande kompetensförsörjning i branscherna och hur YA kan vara en av lösningarna.

TMF

I den här intervjun besvaras frågorna av Henrik Smedmark som är utbildningsansvarig på TMF, Trä – och möbelföretagen.

Vilka är de största utmaningarna i er bransch vad gäller kompetensförsörjning?

Vi arbetar med två branscher, trä- och möbelindustri och grafiska branschen, som båda har stora rekryteringsproblem. Kvalificerade yrkesarbetare inom trä- och möbelindustrin utbildas traditionellt inom gymnasieskolan men idag väljer endast 100 elever per år yrkesprogram relevanta för branschen samtidigt som behovet är 10 gånger större. Inom den grafiska branschen, stora pensionsavgångar och få utbildningsplatser inom det reguljära utbildningsväsendet gör det idag svårt att rekrytera personal till branschen.

Varför tecknade ni/öppnade ni upp yrkesintroduktionsavtal?

Redan hösten 2014 såg både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationen en stor potential i anställningsformen i branscher där ofta arbetet måste läras på arbetsplatsen.

Hur kan yrkesintroduktionsavtal användas och vara ett verktyg för att möta era
utmaningar?

Yrkesintroduktionsanställningar är ett verktyg som företagen kan använda för att utbilda sina medarbetare på plats och därmed säkerställa en hög kompetens som kan överleva en lägre konjunktur.

Vilka yrkesroller omfattas av yrkesintroduktionsavtal?

Inom trä- och möbelindustrin handlar det om samtliga yrkesroller som omfattas av GS facket, från monterare till orgelbyggaren. För att ge några exemplar kan det handla om CNC operatörer, maskinsnickare, ytbehandlare, träarbetare.

Inom grafiska branschen omfattas också alla yrken som organiseras av GS-facket.

Har ni planerat att använda YA i samband med validering?

Inom trä- och möbelindustrin ser man stora fördelar med att koppla valideringsverktyget Industriteknisk Bas, som används mera och mera. Vi utvecklar också Träteknisk vailidering. Grafiska branschen har inte kommit lika långt med att kartlägga yrkeskvalifikationer kopplade till de olika yrkesrollerna men arbetet pågår.

Läs mer:

Validering inom träindustrin

Pågående valideringsprojekt TMF och GS Facket

TMF:s yrkesintroduktionsavtal (träindustrin)

TMF:s yrkesintroduktionsavtal (stoppmöbelindustrin)

Yrkesintroduktionsavtal: TMF

  • Avtalspart GS Facket
  • För ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
  • Inga förkunskapskrav
  • Lokalt avtal krävs
  • Anställning 6-12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader dock utan ekonomiskt stöd