Trä- och Möbelföretagen & GS Facket beviljas statsbidrag för 2018

Kompetensprofil industriellt byggande

Då det saknas yrkesutbildningar riktade mot industriellt byggande är lärande på arbetsplatsen avgörande för kompetensförsörjningen. Projektet kommer ta fram kompetenskrav för yrkesroller inom det industriella byggandet. Dessa kompetenskrav kommer att vara särskilt till nytta inom yrkesintroduktionsanställningar som kommer att erbjudas som en del av snabbspåret. Tydligare kompetenskrav kommer att öka tranparansen kring arbete inom industriellt träbyggande. Genom att synliggöra kompetensen kan det arbetsplatsförlagda lärandet stärkas.

Möjligheten till validering kommer underlätta utvärdering av arbetsplatsförlagt lärande. Såväl kompetenskrav som validering kan öka samverkan mellan företag och utbildare och kan därigenom öka möjligheterna till att utveckla såväl skolförlagt som arbetsplatsförlagt lärande.