Träindustrins valideringsmodell

Den som har erfarenhet från ett yrke men saknar dokumentation, kan få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda och erkända genom validering. Valideringen består av både praktiska och teoretiska prov. Det finns ca 25 branschmodeller för validering i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller.
Här presenteras validering inom träindustrin.

Validering inom träindustrin

Trä & Möbelindustriförbundet; TMF och GS-facket står bakom träindustrins valideringsmodell.

Träindustrin använder valideringsmodellen Industriteknik Bas. I början av år 2017 kommer den kompletteras med en påbyggnadsmodul som är specifik för träindustribranschen.

Genomförande

Påbyggnadsmodulen kommer kunna validera yrkeskompetenserna maskinoperatör, maskinsnickare, CNC-operatör, ytbehandlare och specialsnickare.

Genomförande

Valideringen kommer ta mellan två och fyra timmar beroende på vilka yrkeskompetenser som testas.

Testcenter

Valideringarna kommer att genomföras vid speciella testcentra av utbildade bedömare.

Läs mer här.