Uddeholm använder YA inom företagets aspirantutbildning efter Teknikcollege

Uddeholms AB i Hagfors tillverkar specialstål för industriverktyg. Företaget löser sina kompetensförsörjningsbehov genom att använda yrkesintroduktionsanställning i sin aspirantutbildning och uppmuntra kompetensutveckling hos befintlig personal.

Uddeholm tillhör den Österrikiska koncernen Voestalpine och har hela sin produktion i Hagfors. Bolaget grundades redan 1668, vilket har präglat det lokala samhället. Uddeholm har god kontakt med utbildningsaktörerna i regionen, vilket är viktigt för företagets kompetensförsörjning.

Uddeholm har samma rekryteringsutmaningar som andra industriföretag i Sverige. Företaget tänker brett och erbjuder studiebesök för skolelever i olika åldersgrupper. Syftet är att öka intresset för industrin bland ungdomar, vilket i sin tur kan leda till att fler elever söker sig till ortens teknikcollegeutbildningar.  Teknikcollege i Hagfors/Munkfors är en bra rekryteringsbas för företaget. Varje år tar cirka 30 elever studenten därifrån. Dessa elever har under studietiden erbjudits sommarjobb på bl.a. Uddeholm. Efter avslutad utbildning erbjuds några möjligheten att delta i företagets aspirantutbildning, som startade redan 2006. Varje år erbjuds cirka 15 personer en anställning med lärande under 24 månader. Antalet aspiranter varierar utifrån rekryteringsbehoven inom produktion och underhåll. Första året delfinansieras genom en yrkesintroduktionsanställning.

– Lärandet anpassas till personens förkunskaper och en eller flera handledare är involverade i lärandet, berättar Ellen Myrén Scott, HR-chef på företaget. Var sjätte månad görs en grundlig utvärdering av aspirantutbildningen och lönen justeras efter det, fortsätter hon.

Hanteringen av det ekonomiska stödet genom Arbetsförmedlingen har varit problemfritt.

– I Hagfors är kontaktvägarna mellan företaget och Arbetsförmedlingen korta. Det är enkelt att hantera det ekonomiska stödet som ett yrkesintroduktionsavtal innebär, menar Boo Rundqvist som är projektledare på Uddeholm.

Ett avtal med IF Metall ligger till grund för aspirantanställningarna. Lönen som erbjuds ska garantera att ungdomarna kan starta ett eget självständigt liv. Nästan alla som har genomgått en aspirantutbildning har erbjudits en tillsvidareanställning. Samtliga involverade är överens om att det är ett utmärkt sätt att komma in i företaget.

Företaget tänker mycket strategiskt kring sin kompetensförsörjning och uppmuntrar kompetensutveckling för att flytta personer inom organisationen. Det finns flera exempel på samarbeten med gymnasieskolan och med Bergskolan i Filipstad.

– Som ett industriföretag i Sverige är det extra viktigt att satsa på personalens kompetens vars expertis är en viktig konkurrensfördel, avslutar Ellen.

 

YA-delegationen, 2 februari 2018