Ung Verkstad – framgångsrikt samarbete IF Metall och AF i Värmland

Målet med projekt Ung Verkstad är att skapa vägar för unga in i industrin. Industriprogrammen läggs ner på många håll och detta i kombination med kommande pensionsavgångar gör att branschen står inför en stor utmaning att täcka upp kompetensbehoven. Ung Verkstad är att sätt för företagen att skräddarsy kompetensen samtidigt som arbetslösa ungdomar får en möjlighet till utbildning och arbete inom industrin.

IF Metall Värmlands framgångsrika projekt Ung Verkstad imponerar på arbetsförmedlare runt om i landet. Modellen, som innehåller yrkesintroduktionsanställningar, exproteras nu till andra regioner.

Läs mer här.