Utbildnings- och handledningsmaterial för CNC-Teknik Grönt certifikat

Teknikföretagen och IF Metall har utvecklat ett tidigare framtaget material för CNC-Teknik Grönt certifikat. Anledningen är att det är brist på operatörer inom den skärande bearbetningsbranschen. Resultatet är ett underlag för ett ”smörgåsbord” av kompetensavsnitt samt en handledning för hur man kan bygga en utbildningsplan uppdelad i kvartalsvisa målbilder. Detta ska göra det enklare för handledare att sätta samman en hanterbar och flexibel utbildningsplan som är sammankopplad med kompetenskraven i Industriteknik BAS och Grönt certifikat.

Dessutom har projektet utvecklat ett inspirationsmaterial till stöd för handledaren i hens olika roller i mötet med den YA-anställde. Syftet har varit att skapa insikt och förståelse för handledarskapets olika uttryck. Ytterligare ett resultat är ett förslag på kompetensintyg till YA-anställd och diplom till handledaren i syfte att bygga yrkesstolthet och få fler medarbetare att intressera sig för möjligheten att handleda.