Utbildningspaket och kompetensprofiler för CNC-operatörer

Teknikföretagen och IF Metall har sökt statsbidrag för 2017 för att uppdatera tidigare utbildnings- och handledningsmaterial som kan användas i samband med validering.

Syfte

Det är brist på operatörer inom den skärande bearbetningsbranschen. Behovet har ökat markant de senaste två åren samtidigt som kraven på kompetens har höjts till branschens certifikat på grön nivå. Under 2011-2012 tog branschen, i samband med, ”Yrkesåret” fram utbildnings- och handledningsmaterial för att säkerställa lärande för jobb med enklare arbetsinnehåll inom industrin. I detta projekt kommer materialet uppdateras i nivå med kompetenskraven för CNC-Teknik Grönt certifikat.

Mervärde

Ett komplett material för planering och organisering av lärande, handledning, uppföljning och verifiering av uppnådd kompetens med sikte på grönt certifikat kan bidra till att lösa utmaningen med den allvarliga arbetskraftsbrist branschen står inför på operatörssidan. När företag använder validering och certifiering som verktyg i sin strategiska kompetensförsörjning kan YA-anställning med detta koncept bli ett naturligt komplement till annan rekrytering.

Utvärdering

Branschorganisationen Svenska Skärteknikföreningen och dess utvecklingsorganisation Skärteknikcentrum Sverige kommer att följa upp hur branschens företag uppfattar och nyttjar konceptet för YA-anställning med sikte på grönt certifikat genom kontinuerliga webenkäter.

Tillgänglighet

Allt material kommer att göras tillgängligt via Svenska Skärteknikföreningens/Skärteknikcentrums Sveriges informationskanaler, webbsida etc till självkostnadspris samt via Teknikföretagens och IF Metalls kanaler.