Validering inom industrin – Industriteknik bas

Den som har erfarenhet från ett yrke men saknar dokumentation, kan få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda och erkända genom validering.  Valideringen består av både praktiska och teoretiska prov. Det finns ca 25 branschmodeller för validering i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller. Här presenteras Industriteknik Bas.

Industriteknik Bas

Industriteknik Bas är en branschgemensam modell för validering av den kompetens som är generell och grundläggande för arbete inom industriell produktion.

Genomförande

Valideringen består av ett webbaserat test där kunskap och förståelse prövas inom tio ämnesområden. Testet är utformat kring hundratals frågor som slumpas fram för att skapa säkerhet och stabilitet i systemet. Valideringen tar cirka en halvdag att genomföra. Testet är översatt till engelska, farsi och arabiska

Dokumentation

Valideringen resulterar i ett Kompetensbevis eller i ett Valideringsintyg med kompletteringsutlåtande:

  • Kompetensbevis är den dokumentation som ges när samtliga krav är uppfyllda inom alla ingående kompetensområden.
  • Valideringsintyg visar de områden som uppfyller ställda krav. Intyget kompletteras med en utvecklingsplan som beskriver vad som behöver kompletteras för full måluppfyllelse.

När man visar att man når de krav som ställs i varje kompetensområde får man kompetensbevis Industriteknik bas. Kompetensbeviset är värdefullt för individen som ska söka nytt jobb och för arbetsgivare som ska anställa.

Testcenter

Det finns ett landsomfattande nätverk av över 70 branschgodkända enheter (testcenter) med utbildade och behöriga testledare dit man vänder sig för en validering.

Läs mer på: www.industriteknikbas.se