Beviljade projekt 2018

Sju projekt beviljades statsbidrag för att utveckla kompetensprofiler och valideringsmodeller inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar år 2018. Nedan kan du läsa om projekten.

IKEM och IF Metall: Kompetensprofiler för processoperatörer

Li Service AB och Livs: Processteknik med delbranschspecifika moduler

Grafiska Yrkesnämnden: Kompetensprofiler för fler yrkesroller inom grafisk industri

Trä- och Möbelföretagen och GS Facket: Validering inom industriellt byggande

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN): Uppdatering och kvalitetssäkring av byggnadsindustrins valideringsmodell

Handelsrådet: Kompetensprofiler för yrkesroller inom handeln

Industriarbetsgivarna och IF Metall: Valideringsverktyg för svetsande företag