Valideringsprojekten 2017

Åtta projekt beviljades statsbidrag från Skolverket år 2017 för att utveckla kompetensprofiler och valideringsmodeller. Statsbidraget är avsett för att utveckla lärandet på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal. Läs mer om statsbidraget här. Skolverket har beviljat nya projekt statsbidrag för år 2018. De som handlar om validering kan du läsa om här. 2017-års projekt är genomförda och slutrapporterade, läs om de enskilda resultaten nedan.

IKEM och IF Metall: Valideringsmodell för branschvalidering inom processindustrin 

Li Service AB och Livsmedelsarbetareföretagen: Valideringsmodell för branschvalidering inom livsmedelsindustrin

Skogsbrukets yrkesnämnd: Kompetenskriterier och modell för validering av skotarförare genom skogsmaskinsimulator

Teknikföretagen och IF Metall: Utbildnings- och handledningsmaterial för CNC-Teknik Grönt certifikat

Teknikföretagen och IF Metall: Valideringsmodell för branschvalidering inom gjuteriteknik

Teknikföretagen och IF Metall: Valideringsmodell för branschvalidering av underhållsteknisk baskompetens

Grafiska yrkesnämnden: Valideringsmodell för branschvalidering inom den grafiska industrin

TMF och GS Facket: Kompetensmatris för specialsnickare