Branschernas valideringsmodeller

Vissa branscher har enats om vilken kunskap och kompetens som behövs inom ett yrke och utarbetat modeller för validering. När det tydligt framgår vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för en viss kvalifikation underlättar det validering och erkännande av en individs faktiska kompetens.

Läs om några av de valideringsmodeller som kan användas i samband med yrkesintroduktionsanställningar:

Byggindustrins valideringsmodell

Elektriker – Validering av utomnordiska elektriker

Fastighetsbranschens valideringsmodell – FAVAL

Handelns validering – butikssäljare

Industriteknik bas – valideringsmodell för industri- och teknikföretag

Städ- och servicebranschens valideringmodell

Träindustrins valideringsmodell

Vård och omsorg – validering