Valideringsmodell för branschvalidering inom gjuteriteknik

Teknikföretagen och IF Metall har utvecklat ett valideringsverktyg för kartläggning och bedömning av generella baskunskaper inom industri- och gjuteriteknik. Anledningen är att gjuteribranschen under en längre tid har efterfrågat ett valideringssystem som baseras på teknik- och processområden istället för yrkesroller. De områden som omfattas av valideringssystemet är indelade på samma sätt som indelningen av områden i Gjuteriteknisk handbok, som tillhandahålls fritt på internet. Grundtanken har varit att de valideringsfrågor som finns i systemet ska ha sitt teoretiska svar i någon del av handboken. Projektet bedömde att ytterligare pilottester behövde göras efter projektavslut för att ytterligare säkerställa kvaliteteten i systemet. Dessa kompletterande tester med eventuell efterföljande revidering kommer utföras på processledarens (Swerea SWECAST) egen bekostnad.