Valideringsmodell för processoperatörer inom livsmedelsindustrin

Li Service AB och Livs har sökt statsbidrag för år 2017 för att komplettera den befintliga valideringsmodellen Processteknik.

Syfte

Syftet är att skapa en valideringsmodell för processoperatörer inom livsmedelsindustrin. En kompetensmatris ska tas fram som innehåller kompetensbeskrivningar och frågerställningar för validering. Därefter ska dessa läggas in i IT-verktyget och testpiloter ska genomföras.

Valideringsmodellen ska komplettera den befintliga modellen Processteknik och därmed göra yrkesrollen för processoperatör inom livsmedelsindustri mer relevant för livsmedelsindustri­företagen. Processteknik bygger i sin tur på valideringsmodellen Industriteknik Bas samt Automation Bas som är framtagna tillsammans med övrig industri.

Mervärde

Tanken med dessa valideringsmodeller har varit att skapa bra förutsättningar för den utbildning som ska ske, bland annat inom yrkesintroduktionsanställningar. Validerings­modellen fungerar även för redan anställda i processinriktad industri, för arbetslösa och för Snabbspår. För att i ett senare läge kunna koppla valideringsmodellerna till SeQF är kompetensbeskrivningarna uttryckta i läranderesultat.

Det kan finnas områden inom processteknik som skulle vinna på att den praktiska kompetensen också testas. Att skapa en fysisk miljö för praktiska test vid ett testcenter är inte ekonomiskt försvarbart.  Därför ska projektet kartlägga och analysera om det är möjligt att göra i VR-miljö, vilket också skulle skapa möjligheter till nationell användning.

Utvärdering

Riktlinjer för kvalitetssäkring ska tas fram i enlighet med den kvalitetssäkringsmodell som är utvecklad för Industriteknik Bas.

Tillgänglighet

Arbetsgivare och facklig part tar gemensamt ansvar för att göra resultaten inom processinriktad industri tillgängliga. Målsättningen är att valideringen ska kunna vara ett verktyg för strategisk kompetensförsörjning, formell utbildning och arbetsplatslärande.