Vidilab AB i Enköping utbildar genom handledning

Vidilab är Skandinaviens största veterinärmedicinska laboratorium. Kunderna skickar in prover på djurens avföring, Vidilab letar efter eventuella parasiter och företagets veterinär ordinerar kvalificerad behandling.
– Yrkesintroduktionsanställningar är ett utmärkt nytt inslag inom svensk arbetsmarknad och det är som klippt och skuret för oss, säger VD Bitte Ljungström.

Vidilabs arbete

– Vi har skapat en unik affärsidé som i grunden ser till att djuren blir friskare och bygger upp sitt immunförsvar, och vi gör detta i nära dialog med ägaren till djuren, säger Bitte Ljungström, VD för Vidilab.

Företaget står för kvalitetssäkrade tester som alltid bedöms av kvalificerad personal med specifik kunskap. Det ställer speciella krav på rekrytering. Personal vid Vidilab måste vara stresstålig, extremt noggrann, kvalitetstänkande (så att inte prover förväxlas vilket kan leda till förödande konsekvenser) och ha en naturlig fallenhet för jobbet.

linda-och-michaela-vidilab
YA-anställda Linda, Handledare Michaela

Handledning a och o

Lindas YA-anställning, som påbörjades i december 2014, är fördelad på 60 procent arbete och 40 procents lärande. Utöver kvalificerad handledning på arbetsplatsen får Linda också möjlighet att följa vissa föreläsningar på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

– Det komplementet ger en bra teoretisk grund, säger Linda.

Ständigt närvarande är Lindas handledare, Michaela Ståhlsten, utbildad biomedicinsk analytiker (BMA):

– Det fungerar fantastiskt bra då Linda har så naturligt handlag och är lika intuitivt intresserad av detta som jag själv. För att klara av jobbet måste man i ett mikroskop kunna göra en bedömning på äggen och räkna dem. Det är svårt för många människor men Linda har just den ”blicken” säger Michaela.

– Det är kul med parasiter, säger Linda med ett skratt. Och kontakten med Michaela sker på ett sådant sätt att jag lär mig mer för varje dag.

vidilab-anstalld
YA-anställda Linda

”kollamasken” – en stor succé

”kollamasken” är i princip en box eller en låda som innehåller allt djurägaren behöver för att få ett snabbt svar på hur parasitläget är i djuret som ska undersökas. Provet analyseras samma dag som det kommit till laboratoriet och svaret skickas senast påföljande dag.

Produkten ”kollamasken” fick ett snabbt genomslag i Sverige. I dag återfinns ett exemplar av de blå paketen till och med på Tekniska muséet i Stockholm – som ett exempel på en affärsidé som betytt mycket för djurhållningen i Sverige.

Smidig hantering av Arbetsförmedlingen

Kontakterna med Arbetsförmedlingen har gått smidigt enligt Bitte Ljungström. Det gick snabbt med hantering och de stöd som är kopplade till YA-anställningen.

– Jag är rätt säker på – med den allt tuffare specialisering vi ser inom små- och medelstora företag i Sverige – att denna form av lärande direkt på arbetsplatsen kan komma att betyda väldigt mycket, avslutar Bitte Ljungström. Hos oss på Vidilab råder ingen tvekan om att formen känns väldigt attraktiv.

Fast jobb på Vidilab

På frågan till Linda Edström hur hon hamnade på Vidilab svarar hon bestämt:

– Mitt stora intresse är hästar, och djur i allmänhet. Kontakten med Vidilab och Bitte Ljungström kom via kontakter.

På den oundvikliga frågan till Linda Edström om hon tänker sig att jobba kvar på Vidilab, svarar hon:

– Ja, jag hoppas verkligen bli kvar här på Vidilab. Jag trivs jättebra. Samtidigt så ger den gedigna utbildningen här också en plattform om jag vill studera vidare. Jag ser ljust på framtiden.

 

Niclas Svensson, 22/4 2015